STF Kukkolaforsen

Hållbarhet

För att kunna utveckla Kukkolaforsen Turist & Konferens AB:s verksamhet långsiktigt hållbart behöver vi ha en god kännedom om vår verksamhet och alla dess delar. Vår verksamhet ska genomsyras av Brundtlandskommissionens definition av begreppet social hållbarhet: “En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Vi vill också försöka knyta an till FN:s Generalförsamlings arbete Agenda 2030 och arbetet med 17 globala mål för hållbar utveckling. Här ifrån tar vi vår utgångspunkt när vi formar vårt arbete. Vi delar upp vårt arbete i tre delar, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär åtgärder för att trygga bolagets finansiella ställning. Vi ska arbeta resurseffektivt för att säkra företagets framtid och leva upp till avkastningskrav och vi tar ansvar inför ägarna. Vi ska följa ekonomisk lagstiftning, förordningar och föreskrifter.  Vi ska eftersträva en sund och långsiktig relation till våra underleverantörer. Vi ska arbeta för att vara en tydlig och trygg affärspartner med affärsmässiga avtal och försöker i möjligaste mån gynna den lokala ekonomin.

Social hållbarhet

Vi arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet och tror att det bidrar till att öka vår lönsamhet och ställning som ett attraktivt företag. Det ska genomsyra både våra arbetssätt och vår rekrytering. Jämställdhet och mångfald är ett strategiskt viktigt område. Vi tolererar inte diskriminering på vår arbetsplats, vare sig på grund av ålder, kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi tillåter heller inga former av kränkningar, trakasserier eller särbehandling och arbetar aktivt för att motverka såväl direkt som indirekt eller omedveten diskriminering. För oss är det viktigt att alla som vi arbetar med delar vår uppfattning om social hållbarhet.  Vi ska följa gällande kollektivavtal samt gällande arbetsmiljölagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Ekologisk hållbarhet

Kukkolaforsen är en unik kultur- och ekologiskmiljö och vi har ett ansvar för att säkerställa att resurser finns tillgängliga även i framtiden för kommande generationer. Vi vill därför ha ambitiösa miljö- och energimål. Likväl har vi ett ansvar för att utbilda och motivera våra medarbetare och leverantörer till delaktighet i vårt miljö- och energiarbete. Vi som arrangör ska har en god kännedom om våra produkter och vårt område och dess begränsningar och vi tar ansvar för att verksamheten orsakar minsta möjliga slitage och negativ påverkan i det område vi är verksamma inom. Vi ska aktivt arbeta för att minska vårt ekologiska avtryck genom att i alla lägen göra ekologiskt hållbara samt lokalproducerade val vid inköp, förbrukning, planering, försäljning, verksamhet etc.

GRUPPFÖRFRÅGAN

Är ni fler än 10 personer och planerar en konferens, släktträff, skolresa eller kanske ett träningsläger för idrottslaget? Fyll i formuläret så kommer din förfrågan att skickas till ditt valda boende, som återkommer med ett prisförslag för just din grupp!

Få prisförslag

    Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter.

    Stäng

    Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

    Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.