människor med cykel vilar mot ett träd

Målbild 2030

Under 2021 gjorde STF ett större framtidsarbete och under Riksstämman i maj 2022 antogs en ny visionär målbild. Målbilden består av tre delar - huvudmål, manifest och huvudstrategier.

Vår visionära målbild

STF visionär målbild

Manifest – med sikte på 2030

Vi tror att ju fler som upptäcker och älskar Sveriges natur- och kulturmiljöer, desto fler är vi som värnar dem. Som slår vakt, vårdar, bevarar, guidar och inspirerar. Tillsammans har vi kraften att göra skillnad för människor, för våra natur- och kulturmiljöer och för ett mer hållbart Sverige. ​

Med en stark lokal närvaro över hela landet tillgängliggör vi upplevelser i Sverige året om. Vi speglar samhället i stort och är en berikande del i fler människors liv, både i vardagen och under ledigheten. Inte minst genom rollen som Sveriges ledande vandringsaktör. Vi tror på lusten att uppleva, på nyfikenheten att upptäcka och på det personliga mötet. Vi tror på att lära oss både om oss själva, om och av varandra. Vi tror på människors vilja att engagera sig för att ge ännu fler samma möjlighet att upptäcka de natur- och kulturmiljöer vi älskar och värnar. ​

Med ett starkt fokus på minskat klimatavtryck, småskalig turism och ett hållbart friluftsliv strävar vi mot en framtid där Sveriges natur- och kulturmiljöer fortsatt finns tillgängliga. Vi vill se ett Sverige med en levande landsbygd, där STF bidrar till att fler upptäcker bortom de mest upptrampade stigarna. Vi ställer om vår egen verksamhet utifrån rådande klimatutmaningar, bidrar positivt i de lokalsamhällen där vi verkar och är en drivande och inspirerande kraft i den hållbara omställningen av turism och friluftsliv.​

På det sättet gör STF skillnad. Både idag och för kommande generationer. ​

Våra huvudstrategier

Kunskap: Vi är generösa med vår kunskap. Vi folkbildar och inspirerar.
Ideella insatser: Vi tar tillvara människors engagemang. Ideella insatser möjliggörs och uppmuntras.
Lokal närvaro: Vi ökar antalet genuina boenden landet runt, både egna och anslutna. Vi utökar och breddar den ideella verksamheten.
Samverkan: Vi samarbetar och för en aktiv dialog med andra aktörer – lokalt, regionalt och nationellt.

STFs huvudstrategier

Mer om STF

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.