Flera nummer av tidningen Turist

Här är vi som gör Turist

Tidningen Turist är Svenska Turistföreningens uppskattade medlemstidning. Tidningen utkommer med 4 nummer per år, som papperstidning och e-tidning för föreningens medlemmar samt med utvalda artiklar för alla på webbplatsen turist.se. Turist är Nordens största tidning inom natur, kultur och friluftsliv.

Redaktionen:

Turists fasta redaktion består av chefredaktör Anders Tapper, andre redaktör Maja Hök och formgivare Mårten Leo. Ständiga medarbetare är också Ninni Wahlsten, språkvård och faktagranskning, liksom Gunvor Ekström, kartor.
Utöver detta samarbetar vi med ett stort antal duktiga frilansskribenter och fotografer.

Kontakt: turist@stfturist.se, anders.tapper@stfturist.se, maja.hok@stfturist.se, marten.leo@stfturist.se.
Telefon: 08-463 21 00.
Adress: Turist, Box 17251, 104 62 Stockholm.
Besök och leveranser: Rosenlundsgatan 60, 118 63 Stockholm

Fakta för annonsörer:

Annonser:
Alex Simonsson, ansvarig annonssäljare.
Kontakt: 08-545 160 63, alex.simonsson@stfturist.se

Annonsspecifikation
Annonspolicy

Mer om Turist:

Tidningen Turist är medlemstidning för Svenska Turistföreningen och våra medlemmar. Med sin upplaga om drygt 140 000 exemplar är Turist Nordens största tidning inom området natur, kultur och friluftsliv. Vi kommer ut fem gånger per år i februari, april, juni, oktober och december. Under 2020 och 2021 behöver vi tyvärr dra ner utgivningen till fyra nummer. Coronapandemin innebar ett närmast totalstopp för resande och turism under våren 2020. Därmed hamnade STF snabbt i ett svårt finansiellt läge. Vi har fortfarande en tuff ekonomisk tid framför oss och har behövt ta svåra beslut. Ett av dem är att vi tyvärr tvingas dra ner på antal nummer av Turist. Nummer 4 2020, som skulle ha kommit ut i september, utgår och slås ihop med Turist nr 5 med utgivning i slutet av november 2020. Även under 2021 kommer bara fyra nummer att ges ut. Vi beklagar detta.

Eftertryck av artiklar endast med redaktionens tillstånd. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material.
Åsikter som framförs i Turist av utomstående skribenter behöver inte nödvändigtvis överensstämma med redaktionens eller STF:s.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.