Ge en minnesgåva

Med en minnesgåva hedrar du minnet av någon som gått bort. Din gåva hjälper samtidigt till i arbetet med att göra det möjligt för fler att upptäcka den svenska fjällvärlden.

En minnesgåva till Svenska Turistföreningen blir en gåva ett långsiktigt upprustningsarbete av STFs stugplatser längs Kungsleden, med syftet att hålla den svenska fjällvärlden öppen. För alla som vill besöka fjällen idag, och för att kommande generationer ska få samma möjlighet. Tillsammans bevarar vi vår fantastiska fjällvärld!

Du som är anhörig
Om du önskar att minnesgåvorna ska gå till Stötta Kungsleden anger du följande bankgironummer i annonsen: 530-3524.

Meddela oss när annonsen kommer att publiceras, vem minnesgåvan gäller, vilket datum begravningen sker och kontaktperson för gåvobeviset via e-post till info@stfturist.se

Inför begravningen skickar vi gåvobevis via e-post och en sammanställning av gåvogivare som gett en minnesgåva via bankgiroinsättning. Vi har tyvärr inte möjlighet att sammanställa gåvor som kommit in via Swish.

Du som är givare av minnesgåva

Sätt in önskat belopp på följande bankgironummer eller swishnummer. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka ut enstaka gåvobevis för minnesgåvan. Om anhörig haft kontakt med oss kommer vi skicka ett samlat gåvobevis inför begravningen.

Swish 123 483 81 65         Bankgiro 530-3524

Stort tack för att du tänker på STF!

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.