Facebook
Twitter

Vägen till äventyret Sverige

STFs styrelse

STFs styrelse väljs vartannat år på föreningens riksstämma. Styrelsen fattar övergripande strategiska beslut, förbereder ärenden inför riksstämman och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.


På bilden från vänster längst bak: Thomas Bergenfeldt, Ingrid Pettersson, Anna Klingspor, Åsa Persson, Eric Kling, Helene Beer, Peter Nygård, Peter Fredman, Lena M Lindén, Pia Jönsson Rajgård. Fattas på bild: Helen Silverstolpe. 

Peter Nygårds, ordförande, Stockholm
Peter Nygårds har varit ledamot i STFs styrelse sedan 2004. Han är också styrelseordförande i Mittuniversitet, i Svenska miljöinstitutets ägarstiftelse och i Ecoclime AB. Han har också olika uppdrag inom statliga myndigheter och näringsliv.
Peter.nygards@stfturist.se

Ingrid Petersson, vice ordförande, Stockholm
Ingrid Petersson är generaldirektör för forskningsrådet Formas som finansierar forskning för hållbar utveckling. Hon har också arbetat med samhällskontakter inom AstraZeneca och haft ett flertal styrelseuppdrag både i statliga myndigheter och i aktiebolag.
Ingrid.petersson@stfturist.se

Peter Fredman, Östersund
Peter Fredman är Professor i naturturism och delar sin tid mellan Mittuniversitetet, turismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund, och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Oslo. Peter forskar, undervisar och har gjort flera omfattande utredningsuppdrag inom naturturism och friluftsliv. Han ansvarar sedan 2014 för en 2-årig masterutbildning i naturturism.
Peter.fredman@stfturist.se

Lena M Linden, Kungshamn
Lena M Lindén har ansvarat för uppbyggnaden och utvecklingen av Stiftelsen Nordens Ark och var dess vd fram till sommaren 2015 då hon gick i pension. Lena har ett flertal internationella och nationella uppdrag inom naturvård och biologi såsom Rewilding Europe, Naturvårdsverket och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Lena är hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet.
Lena.m.linden@stfturist.se

Anna Klingspor, Stockholm
Anna Klingspor har erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag i ideellt föreningsliv och svenskt näringsliv. Anna är verksam som managementkonsult och rådgivare, associerad till Evidence Strategy och Bold Scandinavia. Annas huvudfokus är kommunikation, varumärke, koncept- och affärsutveckling.
Anna.klingspor@stfturist.se

Helene Beer, Stockholm
Helene Beer är VD för STF Zinkensdamm på Södermalm. Hon är sedan 2007 medlem i vandrarhemsrådet och är därigenom väl förankrad bland STFs franchisetagare. Hon är också aktiv inom Storstadsgruppen, ett nätverk för de största franchisetagarna inom STF.
Helene.beer@stfturist.se

Pia Jönson Rajgård, Österlen
Pia Jönson Rajgård är VD på Tourism in Skåne AB. Hon har en bred erfarenhet arbete med turism- och besöksnäringsfrågor, både nationellt och internationellt. Pia har haft en rad styrelseuppdrag i både offentliga och privata aktiebolag samt organisationer.
pia.jonson.rajgard@stfturist.se

Tomas Bergenfeldt, Stockholm
Tomas Bergenfeldt har senaste tre åren har han jobbat med fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv inom Stockholms läns landsting. Nyligen återgick Tomas till det egna företaget med samma inriktning, men med betoning på naturturism. Han är delaktig i starten av Ekoturismföreningen och kvalitetsmärkningen Nature’s Best. Samt Äventyrsresor och Stockholm Adventures.
tomas.bergenfeldt@stfturist.se

Helén Silverstolpe, Stockholm
Helén Silverstolpe har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen och arbetar idag på Telia Company med ansvar att optimera företagets globala fastighetsportfölj. Hon har en lång och omfattande erfarenhet av arbete med strategisk fastighetsrådgivning för bolag och organisationer med större fastighetsportföljer.
helen.silverstolpe@stfturist.se

Eric Kling, personalrepresentant, Stockholm
Eric Kling jobbar på STF Systemstöd.
Eric.kling@stfturist.se

Åsa Persson, personalrepresentant, Malmö
Åsa Persson arbetar som platschef på STF Hotell & Vandrarhem Malmö City.
Asa.persson@stfturist.se