STFs styrelse

STFs styrelse väljs vartannat år på föreningens riksstämma. Styrelsen fattar övergripande strategiska beslut, förbereder ärenden inför riksstämman och är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.

STF Styrelse

Från vänster: Anna Klingspor, Peter Nygårds, Ingrid Petersson, Tomas Bergenfeldt, Putte Eby, Cia Åhlén Karlin, Pia Jönsson Rajgård, Sara Revell-Ford, Peter Fredman, Jonahtan Wedlund. Frånvarande Andreas Aronsson.

Peter Nygårds, ordförande, Stockholm
Peter Nygårds har varit ledamot i STFs styrelse sedan 2004. Han är också styrelseordförande i Mittuniversitet, i Svenska miljöinstitutets ägarstiftelse och i Ecoclime AB. Han har också olika uppdrag inom statliga myndigheter och näringsliv.
Peter.nygards@stfturist.se

Ingrid Petersson, vice ordförande, Stockholm
Ingrid Petersson är generaldirektör för forskningsrådet Formas som finansierar forskning för hållbar utveckling. Hon har också arbetat med samhällskontakter inom AstraZeneca och haft ett flertal styrelseuppdrag både i statliga myndigheter och i aktiebolag.
Ingrid.petersson@stfturist.se

Peter Fredman, Östersund
Peter Fredman är Professor i naturturism och delar sin tid mellan Mittuniversitetet, turismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund, och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet i Oslo. Peter forskar, undervisar och har gjort flera omfattande utredningsuppdrag inom naturturism och friluftsliv. Han ansvarar sedan 2014 för en 2-årig masterutbildning i naturturism.
Peter.fredman@stfturist.se

Anna Klingspor, Stockholm
Anna Klingspor har erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag i ideellt föreningsliv och svenskt näringsliv. Anna är verksam som managementkonsult och rådgivare, associerad till Evidence Strategy och Bold Scandinavia. Annas huvudfokus är kommunikation, varumärke, koncept- och affärsutveckling.
Anna.klingspor@stfturist.se

Pia Jönson Rajgård, Österlen
Pia Jönson Rajgård är VD på Tourism in Skåne AB. Hon har en bred erfarenhet arbete med turism- och besöksnäringsfrågor, både nationellt och internationellt. Pia har haft en rad styrelseuppdrag i både offentliga och privata aktiebolag samt organisationer.
pia.jonson.rajgard@stfturist.se

Tomas Bergenfeldt, Stockholm
Tomas Bergenfeldt har senaste tre åren har han jobbat med fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv inom Stockholms läns landsting. Nyligen återgick Tomas till det egna företaget med samma inriktning, men med betoning på naturturism. Han är delaktig i starten av Ekoturismföreningen och kvalitetsmärkningen Nature’s Best. Samt Äventyrsresor och Stockholm Adventures.
tomas.bergenfeldt@stfturist.se

Putte Eby, Jämtland
2003–2010 var Putte platschef på Abisko Turiststation, som kom att bli världens bästa plats att se norrsken på. Putte har nu titeln Event- och besöksnäringsstrateg på Östersund kommun med ansvar för allt från Melodifestivalen till kälkhockey-VM. Under tiden i Jämtland har Putte återskapat den tusenåriga S:t Olavsleden, som drar till sig vandrare från över 20 länder. Putte har genom åren varit engagerad i destinationsutvecklingen i Åre, Kiruna/Lappland och Östersund. I eget företag föreläser han om allt från ”när kulturen är resans mål” till värdskap.
putte.eby@stfturist.se

Sara Revell-Ford, Stockholm
Sara har varit generalsekreterare för Friluftsfrämjandet med uppdrag att framtidssäkra organisationen med översyn av strategi och affärsmodell samt (digitala) stödstrukturer. Därifrån gick hon 2015 till Svenska Röda Korset, där hon är chef för verksamheten i Sverige Sara har eller har även haft styrelseuppdrag i Insam­lingsstiftelsen En Frisk Generation, Stiftelsen Världsnaturfonden WWF, Fjäll­säkerhets­rådet, Friluftsfrämjandet i Ur och Skur Utveckling AB, Stiftelsen Svenska Skidrådet, Vikingarännet Marknads AB.
sara.revell.ford@stfturist.se

Andreas Aronsson, Falun (Ej med på bild):
På grund av sitt jordbruksintresse flyttade  Andreas till Vassbo, från Falun 2007 för att driva ett elevhem knutet till ett gymnasium med trädgårdsutbildning samtidigt som han öppnade sitt  första STF-vandrarhem År 2010 köpte han Falun STF Vandrarhem och senare Hotel Falun AB. Tillsammans med fastighetsägaren har byggnaden totalrenoverats för 13 miljoner kr och rumsantalet ökats till 39 i olika kategorier i ljus, nordisk, modern stil.
andreas.aronsson@stfturist.se

Jonahtan Wedlund, personalrepresentant
Jonahtan.Wedlund@stfturist.se

Cia Åhlén Karlin, personalrepresentant
Cia.Ahlen.Karlin@stfturist.se

» STFs valberedning