Förenings­demokrati

Hos STF är det medlemmarna som bestämmer allt. Nästan. I alla fall verksamhetsinriktningen, vad föreningen ska arbeta för och vilka hjärtefrågor STF ska fokusera på. Detta bestäms på riksstämman som hålls vartannat år. Nästa stämma äger rum i maj 2024.

Medlemsombud

Du som är medlem behöver inte sätta dig in i allt eller vara med på riksstämman för att göra din röst hörd. På riksstämman representeras STFs nära 250 000 medlemmar av 59 medlemsombud. Det är medlemsombuden som i praktiken tar besluten, tillsammans med styrelsen, å medlemmarnas vägnar.

Rösta på medlemsombud

Medlemsombud väljs vartannat år. Alla medlemmar över 16 år får vara med och rösta. De kandidater som får flest röster blir medlemsombud under två år. Dessa personer är med i olika referensgrupper och projekt, och verkar som ombud för STFs medlemmar på riksstämman, där vi klubbar igenom STFs framtid för de kommande åren.

Senaste ombudsvalet genomfördes i slutet av 2022. 50 medlemsombud och 10 suppleanter röstades fram av STFs medlemmar. De sitter på uppdraget till och med 2024, och representerar nu STFs medlemmar i olika projekt och referensgrupper för att utveckla föreningen.

Ytterligare 9 medlemsombud väljs sedan på riksstämman. Även de innehar sitt uppdrag i två år, men med start på riksstämman. Dessa 9 har även som uppgift att vara nomineringskommitté inför kommande medlemsombudsval.

Varför ska jag rösta på medlemsombud?

STF är en ideell medlemsorganisation med föreningsdemokrati. Det betyder att föreningen styrs av medlemmarna. Det som majoriteten av medlemmarna vill, det gör föreningen. Och vad det är, det bestäms på riksstämman som hålls vartannat år.

Brinner du för frågor som hållbar turism, utveckling av vandringsleder, allemansrätten och att nattågen finns kvar? Eller finns det någon annan fråga inom turism som du tycker är viktig och vill att STF ska driva? Du har möjlighet att påverka i viktiga frågor med STF. Gör din röst hörd – rösta på de ombud som du tycker bäst representerar dig och STFs medlemmar. Inför valet av medlemsombud kan du läsa mer om de olika kandidaterna här på hemsidan och vilka frågor de vill driva inom STF.

Riksstämma

Vartannat år samlas alla medlemsombud till riksstämma och tar beslut om verksamhetsinriktning och väljer ny styrelse. Här nedan hittar du information om de senaste två riksstämmorna.

Skriv en motion

Har du ett konkret förslag på något som styrelsen och medlemsombuden ska ta ställning till på nästa riksstämma? Skriv en motion. Motionstiden för riksstämman 2024 har tyvärr gått ut. Nästa chans att motionera är till riksstämman 2026. Motioner till riksstämman 2026 ska skickas senast den 31 januari 2026. Så här skriver du en motion. 

Engagera dig lokalt

STF har omkring 65 lokalavdelningar runtom i Sverige. Förutom att arrangera aktiviteter för sina medlemmar arbetar många lokalavdelningar med påverkan på viktiga lokala frågor inom natur- , kultur- och turismområdet. Kontakta din närmaste lokalavdelning.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.