Fjällvandrare

Vårt påverkansarbete

För att stärka Svenska Turistföreningens röst i samhällsdebatten arbetar vi med opinionsbildning och påverkan. Vi väcker debatt i viktiga frågor, vi besvarar remisser och uppvaktar beslutsfattare. Allt för att göra det möjligt för fler att upptäcka Sverige.

Det finns fyra hjärtefrågor som sammanfattar mycket av det påverkansarbete vi bedriver:
– Hållbar turism och hållbart friluftsliv
– God turistisk infrastruktur
– Slå vakt om allemansrätten
– God tillgång till leder

Vem bestämmer vad STF tycker?
Det är Svenska Turistföreningens medlemmar som genom riksstämman beslutar vilka frågor STF ska driva. År 2020 fattade medlemsombuden beslut om riktlinjer i turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor som tydligare beskriver vilken utveckling vi vill se.

Exempel på STFs påverkansarbete 

 • Bildar opinion för mer pengar till natur och friluftsliv med uppropet Stoppa nedskärningarna i naturen.
 • Driver våra tre krav för bättre kollektivtrafik.
 • Väcker debatt i aktuella frågor som exempelvis under coronapandemin.
 • Bedriver aktivt PR-arbete, dvs. tipsar journalister om olika aktiviteter och platser. 
 • Har lokalavdelningar runt om i Sverige som ordnar olika aktiviteter och jobbar med lokala påverkansfrågor. 
 • År 2019 startade vi uppropet Rädda Lederna och säkrade finansieringen för de statliga fjällederna. 
 • År 2016 startade vi namninsamlingen Rädda Nattågen som bidrog till att nattågen till norra Sverige finns kvar. 
 • År 2014 lanserade vi Stötta Kungsleden med syfte att öka budgeten för ledsystemet. Sedan dess har vi samlat in flera miljoner. kronor samt påverkat politiker i frågan. 
 • Underlättar för människor att komma ut i naturen och lära sig mer om allemansrätten. 
 • Lokala ungdomsgrupper för ungdomar med olika bakgrund. 
 • Vi besvarar även remisser, här finns några av de remisser vi besvarat.

Lokal påverkanshandbok
STF har tillsammans med Friluftsfrämjandet tagit fram en påverkanshandbok till våra lokalavdelningar. Här kan du ladda hem påverkanshandboken.

STF deltar i nätverk och organisationer
STF är representerade i en mängd styrelser och kommittéer, exempelvis: Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, Fjällsäkerhetsrådet, Gränsfjällen Sylarna, Håll Sverige Rent, Kesudalens samfällighetsförening, Kiruna-Lappland ekonomisk förening, Kollektivtrafikråd, Ljungdalsfjällens Turistförening, Marknadsgrupper för lokala infrastrukturfrågor i Lappland och Jämtland, Mistra SPOOR, Nationella dialoggruppen för arbetet med allemansrätten, Naturturismföretagarnas valberedning, Naturturismföretagarnas yrkesnämnd, Swedish Lapland Visitors Board, Svenskt Friluftsliv, Vattenråd, Viltförvaltningsdelegationer, WWFs Förtroenderåd, Åre fjällsäkerhetsförening.

Läs våra senaste debattartiklar här

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.