Fjällvandrare

Vårt påverkansarbete

För att stärka Svenska Turistföreningens röst i samhällsdebatten arbetar vi med opinionsbildning och påverkan. Vi väcker debatt i viktiga frågor, vi besvarar remisser och uppvaktar beslutsfattare. Allt för att göra det möjligt för fler att upptäcka Sverige.

Det finns fyra hjärtefrågor som sammanfattar mycket av det påverkansarbete vi bedriver:
– Hållbar turism
– God turistisk infrastruktur
– Slå vakt om allemansrätten
– God tillgång till leder

Vem bestämmer vad STF tycker?
Det är Svenska Turistföreningens medlemmar som genom riksstämman beslutar vilka frågor STF ska driva. År 2020 fattade medlemsombuden beslut om riktlinjer i turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor som tydligare beskriver vilken utveckling vi vill se.

Exempel på STFs påverkansarbete 

  • Väcker debatt i aktuella frågor som exempelvis under coronapandemin 
  • Bedriver aktivt PR-arbete, dvs. tipsar journalister om olika aktiviteter och platser 
  • Har lokalavdelningar runt om i Sverige som ordnar olika aktiviteter och jobbar med lokala påverkansfrågor 
  • År 2019 startade vi uppropet Rädda Lederna och säkrade finansieringen för de statliga fjällederna 
  • År 2016 startade vi namninsamlingen Rädda Nattågen som bidrog till att nattågen till norra Sverige finns kvar 
  • År 2014 lanserade vi Stötta Kungsleden med syfte att öka budgeten för ledsystemet. Sedan dess har vi samlat in flera miljoner kronor samt påverkat politiker i frågan 
  • Underlättar för människor att komma ut i naturen och lära sig mer om allemansrätten 
  • Lokala ungdomsgrupper under namnet STF Tillsammans för ungdomar med olika bakgrund 
  • Vi besvarar även remisser, här finns några av de remisser vi besvarat 

Representantskap
STF är representerade i en mängd styrelser och kommittéer, exempelvis: Svensk Turism AB, Skärgårdsstiftelsen, Swedish Lapland Visitors Board, Svenskt Friluftsliv, Naturturismföretagarna, Håll Sverige Rent, Fjällsäkerhetsrådet, Gränsfjällen Sylarna, Kiruna-Lappland, Grövelsjöfjällen Turistförening, Destinationsutveckling Idre AB, Fjällstugvärdarna, Dialogforum för Besöksnäringen hos Näringsministern, Campus Åres ledningsgrupp, Marknadsgrupper för lokala infrastrukturfrågor i Lappland och Jämtland, Visit Dalarna, Fjällräddningen Dalarna, Expertgruppen för Utredningen om hållbar terrängkörning (M 2018:05), Business capacity development in Swedish Lapland, Destination Jokkmokk, WWFs Förtroenderåd, Viltförvaltningsdelegationer, Vattenråd, Kollektivtrafikråd, Svensk Franchise, Ljungdalsfjällens Turistförening, Kesudalens samfällighetsförening

Läs våra senaste debattartiklar här

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.