Turista hållbart

Tänk dig ett Sverige där det är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart. Det är vårt mål. Vi vill inspirera till turism som utgår från en respekt för besöksmålets natur- och kulturmiljöer och som bygger på nyfikenhet och upptäckarglädje.

5 klimatsmarta sommarupplevelser

Det ska vara enkelt att turista hållbart. Här har vi paketerat 5 olika sommarupplevelser som alla har en låg klimatpåverkan och som du med gott samvete kan njuta av – de klarar nämligen gränsen för världens klimatmål.

Vi har utgått från världens klimatmål, som innebär att uppvärmningen av jorden inte ska överstiga 2 grader. Vi har även tagit hänsyn till den senaste klimatrapporten från FNs klimatpanel som säger att vi bör sträva efter 1,5 grader för att konsekvenserna inte ska bli allt för stora.

Det här har vi översatt till en ungefärlig klimatbudget på 1,5-2 ton koldioxid per person och år, vilket blir ca 4-5 kg per person och dag.

5 klimatsmarta sommarupplevelser

STFs hållbarhetsarbete

Det ska vara enkelt och inspirerande att upptäcka Sverige på ett hållbart sätt!

Bli medlem i STF

För dig som vill upptäcka Sverige. Och för dig som vill få andra att upptäcka.

Bli medlem nu!