STFs ledningsgrupp

Ledningsgruppen planerar, leder och följer upp föreningens dagliga arbete samt arbetar fram underlag för styrelsens strategiska beslut. Föreningens generalsekreterare leder gruppen som består av cheferna för de olika avdelningarna.

STF ledningsgrupp står framför stuga

Från vänster till höger: Peter Eriksson, Lena Walterholm, Maria Ros Hjelm, Ulrika Nordgren och Jesper Taube. Johanna Murray, ej med på bild.

Maria Ros Hjelm
Generalsekreterare/VD
maria.ros.hjelm@stfturist.se

Peter Eriksson
Chef STF Boenden
peter.eriksson@stfturist.se

Jesper Taube
Chef Föreningsutveckling/vice Generalsekreterare
jesper.taube@stfturist.se

Lena Walterholm
Chef stab
lena.walterholm@stfturist.se

Ulrika Nordgren
Chef Försäljning & Marknad
ulrika.nordgren@stfturist.se

Johanna Murray
Chef Kommunikation
johanna.murray@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.