STFs ledningsgrupp

Ledningsgruppen planerar, leder och följer upp föreningens dagliga arbete samt arbetar fram underlag för styrelsens strategiska beslut. Föreningens generalsekreterare leder gruppen som består av cheferna för de olika avdelningarna.

stf ledningsgruppMagnus Ling
Generalsekreterare/vd
magnus.ling@stfturist.se

Maria Ros-Jernberg
Vice generalsekreterare/Chef Föreningsutveckling & Kommunikation
maria.ros.jernberg@stfturist.se

Anna Graham
HR-chef
anna.graham@stfturist.se

Lena Walterholm
Administrativ chef
lena.walterholm@stfturist.se

Ulrika Nordgren
Försäljningschef
ulrika.nordgren@stfturist.se

Magnus Häggström
Chef Franchise
magnus.haggstrom@stfturist.se

Niklas Winbom
Chef Egna anläggningar/vice vd
niklas.winbom@stfturist.se