Facebook
Twitter
Pinterest

Om STF

STFs ledningsgrupp

Ledningsgruppen planerar, leder och följer upp föreningens dagliga arbete samt arbetar fram underlag för styrelsens strategiska beslut. Föreningens generalsekreterare leder gruppen som består av cheferna för de olika avdelningarna.

ledningsgrupp-januari-2017

Magnus Ling
Generalsekreterare/vd
magnus.ling@stfturist.se

Maria Ros-Jernberg
Vice generalsekreterare/Chef Föreningsutveckling & Kommunikation
maria.ros.jernberg@stfturist.se

Madeléne Granath
HR-chef
madelene.granath@stfturist.se

Lena Walterholm
Administrativ chef
lena.walterholm@stfturist.se

Erica Karlsson
Försäljningschef
erica.karlsson@stfturist.se

Justus Jondal
Chef Franchise
justus.jondal@stfturist.se

Niklas Winbom
Chef Egna anläggningar/vice vd
niklas.winbom@stfturist.se

Sara Wangler
Vd-assistent
sara.wangler@stfturist.se