person-fjallvandrar-kungsleden

Ledsystemet i fjällen

Det statliga ledsystemet består av cirka 550 mil markerade leder, varav 225 mil i Norrbotten och 194 mil i Jämtland. Broar, rastskydd och roddbåtar innefattas också i det statliga ledsystemet. Förutom de statliga lederna finns ett ledsystem på totalt cirka 250 mil runt samhällen och turistanläggningar i fjällregionen.

Vinterlederna

Vinterlederna är markerade med stolpar med ett rött kryss i toppen, så kallade ledkryss, som står med 40 meters mellanrum. Två kryss på en stolpe markerar att leden ändrar riktning. Några få sträckor har ruskor, röda vägkäppar med reflexer, som markering. Ruskor används också när vinterlederna går över sjöar och vattendrag.

turskidakare-längs-vinterled

Sommarlederna

Sommarlederna utgörs av upptrampade stigar med målade stolpar eller stenar där stigen är svår att följa. I skogsterräng kan färgmarkeringen finnas på träd.

vandrare-langs-sommarled-fjallen

Ofta har sommar- och vinterleden samma sträckning och är då vinterledsmarkerad. Vissa vinterleder är svåra att följa på sommaren eftersom de passerar både blöta myrar och sjöar. Håll koll på detta med hjälp av kartan och de ledskyltar som finns ute längs lederna.

Vinter- och sommarleder har olika utmärkningar på kartan.

Rastskydd längs lederna

De rastskydd som finns strategiskt utplacerade utmed lederna i fjällen är viktiga för säkerheten. Du använder rastskydden vid raster och i nödsituationer, de är inte tänkta för övernattning. Rastskydden är försedda med en vedkamin och britsar. Veden som normalt finns ska bara användas i nödsituationer. De flesta rastskydd i det statliga ledsystemet har hjälptelefon. Vid rastskydden finns oftast torrtoalett och soprum.

raststuga-fjallen-jamtlandstriangeln

Broar längs lederna

Där sommarlederna korsar större vattendrag finns broar på de mest frekventa lederna. Några utsatta broar monteras ner efter sommarsäsongen för att inte riskera att skadas av snötrycket, islossningen eller vårfloden.

Vissa leder blir oframkomliga när broarna inte är på plats. Gör du turer tidigt eller sent på sommarsäsongen bör du därför försäkra dig om att de aktuella broarna är på plats. Kontakta respektive länsstyrelse för att undersöka saken.

bro-fjallen

Roddbåtar längs Kungsleden

Där lederna korsar större vattendrag eller sjöar finns på vissa ställen roddleder med minst en roddbåt på vardera stranden. Dessa platser finns utmärkta på fjällkartan. Efter 20 september är roddbåtarna uppdragna och låsta för vinterförvaring.

När du använder båtarna är du skyldig att se till att det finns en båt på varje sida om vattnet. Det kan innebära att du måste ro över vattnet tre gånger. Först ror du över till andra sidan för att hämta den andra båten där, ror tillbaka med den på släp, drar upp den på stranden för att därefter ro över igen till platsen varifrån du ska fortsätta vandringen. På de mest frekventerade lederna finns tre roddbåtar vilket kan bespara vandraren extra roddturer. Du får bara använda båtarna för överfarter. Efter att du har använt båten ska den dras upp och göras fast ordentligt.

roddbat-fjallen-kungsleden

Båtar finns på följande platser längs Kungsleden:

  • Aktse (Laitaure (BD10 på Kungsleden), tre båtar.
  • Teusajaure (BD8, på Kungsleden), tre båtar.

Fjällförvaltningen på länsstyrelsen informerar om när båtarna läggs ut respektive tas upp. Ta kontakt med länsstyrelsen om du gör turer tidigt eller sent på sommarsäsongen för att försäkra dig om att båtarna är på plats.

Det är gratis att använda båtarna och ingen har rätt att begära hyra av dig för att du använder båtarna.

Roddleden Sitojaure/Kåbtåjaure (BD10 på Kungsleden) är sedan 2021 nedlagd här är man hänvisad till privat båtskjuts.

Se länsstyrelsens hemsida för mer information.

Vid sjöarna i Aktse och Teusajaure går det även att få privat motorbåtsskjuts. Du kan få skjuts under de tider som STFs fjällstugor är bemannade med stugvärd.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.