Solljus genom skogen på signaturled Värmland

Signaturled Värmland

I Värmland dominerar skogen och här går den populära Finnskogleden. Det var just de stora sammanhängande skogarna med rikt djurliv och gott fiske som lockade hit finnar på 1500-talet, i jakt på nya livsmiljöer. I deras gamla spår slingrar sig leden fram i gränslandet mellan Sverige och Norge. Här beskriver vi ledens södra halva, från Morokulien till Røjden.

Signaturled Omberg är en av STFs 12 signaturleder.

Signaturled Värmland i korthet

  • Längd: 132 kilometer totalt, 12-31 kilometer per dag
  • Hur lång tid: 7-8 vandringsdagar, 4-11 timmar per dag.
  • Antal övernattningar: 6 stycken
  • Vatten/mat längs vägen: Vattendrag finns längs leden, mat tas med för hela turen. Dag 5 passeras matbutik i Røgden.
  • Boende under vandringen: Tält
  • Här finns karta
  • Mer info om leden
  • Packlista för låglandsvandring

Visa upp ditt Värmland!

@stfturist #stfturist

Upptäck Södra Finnskogleden 

Leden startar i Morokulien, i princip mitt på gränsen mellan Sverige och Norge. Leden kryssar sedan fram och tillbaka över gränsen hela vägen till målet i Røjden. Vissa partier är lätta att vandra och utan höjdskillnader medan andra tar dig upp på berg och kräver därmed lite mer av kroppen. Väl uppe får du betalt för nedlagda höjdmeter genom mäktiga vyer över skogar, fjäll och vattendrag. Du vandrar på skogsfinnarnas gamla stigar. Historien gör sig påmind då boplatserna, de gamla finntorpen, passeras. Under dag fyra finns möjligheter till tvagning då sjöar är talrika invid leden. Dag fem är en lång dag med många kilometrar att tillryggalägga, kan delas upp i två dagar för den som önskar. Det är generellt dålig mobiltäckning utmed hela leden.

Se och göra längs leden
I Finnskogarna finns mycket goda fiskevatten, ett spö kan vara bra att ta med. Området erbjuder också fina paddlingsvatten om benen vill vila någon dag.

Missa inte
Vid ledens start i Morokulien finns en souvenirshop, tax-freebutik och turistinformation.

Vandring i Norge
Leden går fram och tillbaka över gränsen mellan Sverige och Norge varpå du behöver ha koll på Norska allemansrätten. Mellan 15 april – 15 september är det förbud för öppen eld i skog och mark i Norge. Tältning är fritt i Norge.
Om du vill vandra med hund så tänk på att särskilda regler gäller för att föra hund över till Norge. Regler för hund i Norge.

Dagsetapper signaturled Värmland

Dag 1: Morokulien-Håvilsrud: 17 kilometer, 6-7 timmars vandring.
Bo här: Tält på campingplats i Håvilsrud.

Starten för vandringen är vid fredsmonumentet i Morokulien. Etappen börjar med en lätt sträcka där höjdskillnaderna är begränsade. Leden går på grusade skogsvägar och skogsstigar. Vid sjön Breitjennet, belägen strax innan halva sträckan, finns en rastplats med vindskydd. Vatten kan tas i vattendrag längs leden, inget matutbud finns. I etappmålet finns en campingplats.

Dag 2: Håvilsrud-Mitandersfors: 18 kilometer, 6-8 timmars vandring.
Bo här: Tält i Mitandersfors.

Sträckan inleds på grusväg som efter ett par kilometer övergår i stig. Skog och otaliga små sjöar omger leden. När stigningen upp till Källerashöjden är avverkad bjuds på utsikt över Varaldssjön. Cirka tre kilometer innan etappmålet finns en rastplats med vindskydd och toalett, kan vara en lämplig tältplats om man inte vill vandra ända till Mitandersfors. Fyll på vatten innan start då vattenutbudet är begränsat första delen av sträckan. Inget matutbud finns.

Dag 3: Mitandersfors -Lebiko: 16 kilometer, 5-6 timmars vandring.
Bo här: Tält i Lebiko.

Sträckan börjar med en stigning till Bengtstorp och fortsätter norrut i både upp- och nedförsterräng, alltjämt genom skogsmiljö på skogsstigar omväxlande med skogsbilvägar. Tre kilometer innan etappmålet nås Ritamäki, här finns under sommarhalvåret en kaffeservering. I Lebiko finns en hytta i Den Norske Turistföreningen (DNT) ägo för den som vill ha ett alternativ till tältet. Nyckel till hyttan köpes via DNT. Vatten kan tas i vattendrag längs leden.

Dag 4: Lebiko-Øyermoen: 12 kilometer, 4-5 timmars vandring.
Bo här: Tält i Øyermoen

Under denna etapp går leden förbi flera gårdsmiljöer belägna i rikt kulturlandskap, alla etablerade av skogsfinnar. Du passerar bland annat Abborhögda som 1994 blev en av tio främsta kulturlandskapen i Norge värda att bevara. De blomstrande ängarna underhålls på samma sätt som de gjorts i urminnes tider. Vill du njuta av prakten är juni en bra månad att vandra här. I Abborhögda finns toalett och vatten. Inget matutbud finns längs sträckan, vatten kan tas i vattendrag längs leden.

Dag 5: Øyermoen-Røgden: 31 kilometer, 10-11 timmar vandring.
Bo här: Tält i Røgden

Under denna sträcka kommer du få uppleva många fina landskapsformationer från istiden, såsom dödisgropar och moränbankar. Därefter dominerar granskogen igen. När du närmar dig etappmålet och sjön Røgden finns flera fina tältplatser längs sjökanten. Den avslutande delen av sträckan är lättvandrad. Det är en lång vandringsdag som kan delas upp i två med en extra tältnatt i närheten av Bråten. Leden går mestadels på stig blandat med några passager på skogsbilväg. Vatten kan tas i vattendrag. I Røgden finns matbutik och café.

Dag 6: Røgden-Løvhaugen: 19 kilometer, 6-8 timmars vandring.
Bo här: Tält i Løvhaugen

I området runt Røgden finns fler rökstugor än någon annanstans i världen. En rökstuga är ett hus med eldstad men utan rökgång, där röken användes som värmekälla. Efter en kilometers vandring nås Purala, där en mycket välbevarad rökstuga är belägen. Caféservering finns under sommaren. Efter Purala stiger leden brant mot Moldusberget, väl uppe är utsikten mäktig. Leden fortsätter relativt platt fram till etappmålet. Vatten finns i vattendrag längs leden. Ett alternativ till tältplats i närheten av Løvhaugen är Aborrtjärnsberg, cirka fem kilometer innan. Här finns toalett och vatten.

Dag 7: Løvhaugen-Røjden: 19 kilometer, 6-8 timmars vandring
Bo här: I Røjen finns vindskydd

Förutom några kortare etapper på väg går leden på skogsstigar. Flera områden längs hela Finnskogseden är krigshistoriska platser. Bland annat fanns under andra världskriget en flyktingpassage vid Backsjöberget (ungefär halvvägs). I dessa skogar lotsades norrmän till säkerhet i Sverige om nätterna. Flyktingpassagen upptäcktes aldrig och kunde användas till krigets slut. Vatten kan tas i vattendrag längs sträckan, inget matutbud finns. I etappmålet finns matbutik.

Ladda upp eller koppla av innan eller efter din vandring på STF Brunskog Vandrarhem.

Vandringskarta värmland

Transport till leden

Tåg går till Charlottenberg. Därifrån tas buss till Eda glasbruk, varifrån det är gångavstånd till Morokulien Infocenter där leden starar. Bilburna kan parkera vid Morokulien Infocenter, ej bevakad parkeringsplats. För att ta sig tillbaka efter avslutad vandring tas buss (Värmlandstrafik eller Nettbuss).

Ledmarkeringarna skiljer sig åt beroende på om det är i Sverige eller Norge du vandrar. I Norge har markeringarna grå färg i botten och blå färg ovanpå. I Sverige är det orange färg.
värmland skylt

"Jag älskade partierna som gick på smala stigar mitt inne i den mäktiga barrskogen."

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.