Helags fjällstation i grönskan

Storulvån - Ljungdalen

Den här turen sträcker sig från Storulvån i norr, till Kläppen/Ljungdalen i söder. Det är en fin vandring som för över vida fjällhedar och storslagna fjällmassiv.

Förutom någon kilometer precis i början och slutet av vandringen, går den här sträckningen på kalfjäll långt ovanför trädgränsen. Längs turen väntar de stora fjällmassiven Sylarna och Helags med toppar som sträcker sig över 1 700 meter över havet. De båda bergen är möjliga att bestiga även för dig som inte är så van.

Leden mellan Storulvån och Ljungdalen är lättvandrad och erbjuder etapper som är mellan 13 och 19 kilometer. Under vandringen finns det broar som går över vattendragen och blötmarkerna längs sträckan är oftast spångade.

Du passerar fjällstationerna STF Sylarna och STF Helags under själva sträckningen. Men en alternativ färdväg är att gå via Gåsenstugan till STF Helags Fjällstation i stället. Här kan du läsa mer om etappen Storulvån – STF Helags.

I hela området bedrivs renskötsel som kräver vandrarnas hänsyn.

Hitta hit

Du kommer med tåg till Duved/Enafors och sedan buss till Storulvån.
Från Ljungdalen buss till Svenstavik/Östersund.

Snabbfakta

Fjällkarta
Z6 Lantmäteriet Storlien-Ljungdalen 1:100 000
Jämtlandsfjällen  Calazo 1:100 000

Turens längd / dagsetapper
Via Sylarna; 47 km / 3 dagar
Via Gåsen; 49 km / 3 dagar

Här finns STF
STF Storulvån Fjällstation
STF Sylarna Fjällstation
STF Helags Fjällstation
STF Vandrarhem Ljungdalen

Om du väljer alternativ färdväg; STF Gåsen Fjällstuga