Visselblåsning

Syftet med STFs visselblåsarsystem är att göra det möjligt för personer att slå larm om det förekommer någon form av missförhållanden i vår verksamhet som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Visselblåsning gäller i normala fall inte frågor som endast berör en persons egna anställnings- eller arbetsförhållanden.

Längre ned kan du läsa vår policy om visselblåsning.

Så här fungerar STFs visselblåsartjänst

Vem kan visselblåsa?

 • Arbetstagare
 • Arbetssökande
 • Förtroendevalda och andra ideellt aktiva
 • Praktikanter
 • Andra personer som utför arbete under STF:s kontroll och ledning, t.ex. inhyrd personal och konsulter
 • Personer som ingår i STFs förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

Vem hanterar inkommande ärenden?

HR, styrelseordförande och GS/VD hanterar konfidentiellt alla visselblåsarärenden. Om ärendet avser någon av dessa tre funktioner/personer kommer ärendet hanteras endast av de två andra funktionerna.

Hur gör jag för att visselblåsa?

 1. Öppna visselblåsarverktyget i &frankly
 2. Klicka på ”Skicka in en rapport”
 3. Lägg till en titel, välj en kategori och en beskrivning
 4. Ladda upp eventuella filer eller dokument som du vill bifoga ditt ärende
 5. Om du vill får notifikationer när ditt ärende uppdateras, lägg till din mailadress eller ditt mobilnummer. Ärendehanteraren som läser din rapport kommer INTE kunna se din mailadress eller mobilnummer.
 6. Skapa ditt ärende genom att klicka på ”Skicka”

Ett ärende-ID och lösenord genereras när du skapar ditt ärende. Spara ditt ärende- ID och lösenord på ett säkert ställe som endast du har tillgång till. Vänligen notera att ärende-ID och lösenord inte kan återställas om du glömmer eller förlorar något av dem.

Tidplan för ärendehantering

 • Inom 7 dagar får rapportören en bekräftelse på att ärendet är mottaget.
 • Inom 2 veckor ska STF ha beslutat om ärendet ska utredas vidare eller avskrivas.
 • Inom 3 månader ska rapportören få återkoppling om åtgärder som vidtagits och skälen till dessa.

Läs mer

STFs visselblåsarpolicy

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.