Vålådalsfyrkanten

Vålådalen är startpunkt för fjällstugvandringen Vålådalsfyrkanten som går mellan våra fjällstugor STF Lunndörren, STF Vålåstugan och STF Stensdalen. Den gamla skogen i den vidsträckta dalgången bildar tillsammans med de omkringliggande fjällen Vålådalens naturreservat som hela turen sträcker sig i.

Vandringen som mestadels går i gles skog är fin att göra i båda riktningarna och dagsetapperna är mellan 12 och 16 kilometer.  Leden för genom barr- och fjällbjörkskog med tjärnar, vattendrag, myrar och blomsterängar. Det här är en vandring som når bitvis upp till trädgränsen i gränslandet mellan kalfjäll och gles fjällbjörkskog.

I området bedrivs renskötsel som kräver att du visar hänsyn.

Snabbfakta

Fjällkarta
Z6 Lantmäteriet 1.100 000
Z7 Lantmäteriet  1: 100 00
Z53 Lantmäteriet 1: 50 000
Vålådalen & Lunndörren Calazo 1:50 000

Turens längd
55 km / 4 dagar

Höjdskillnad
3 072 möh

Här finns STF
STF Vålådalen Fjällstation
STF Lunndörren Fjällstuga
STF Vålåstugan Fjällstuga
STF Stensdalen Fjällstuga

Karta
Vålådalsfyrkanten

Länkar och läsvärt
Länsstyrelsen Jämtland
Naturum Vålådalen