Facebook
Twitter

Vårt hållbarhetslöfte till dig

Vi vet att våra medlemmar och många andra vill kunna upptäcka Sverige på ett hållbart sätt. Vårt mål är ett Sverige där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart. Vill vi att alla våra boenden ska vara hållbara år 2019. Det är vårt löfte till dig. Redan nu har över en tredjedel av våra boenden avlagt sina hållbarhetstiden, en succé.

Svenska Turistföreningen ska vara en drivande aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige. Vi vet att hållbarhetsarbetet på våra boenden är en viktig fråga för er som medlemmar i STF. I slutet av 2016 lanserade vi därför något vi kallar för Hållbarhetslöftet (se bild längre ned) . Det är ett löfte från varje enskilt boende till dig som gäst.

Om löftet
Löftet består av ett antal hållbarhetsområden som vi idag ser är viktiga för att bedriva ett hållbart boende.  Det berör allt från källsortering och energiförbrukning till vårt bidrag för en levande bygd och hur vi inspirerar dig som gäst att leva mer hållbart. Alla delar ska uppfyllas, men det är upp till varje boende att bestämma hur. På så sätt vill vi utveckla det unika på varje boende och ta vara på allt engagemang hos våra värdar, samtidigt som vi skapar enhetlighet i hållbarhetsarbetet. Löftets uppfyllande ska kunna anpassas efter lokala förutsättningar för att det ska fungera för såväl stora som små boenden runt om i landet.

Över en tredjedel har anslutit sig till löftet
Hållbarhetslöftet har under året skapat ett enormt gensvar. Från lanseringen i slutet på 2016 till idag har över en tredjedel avlagt löftet, vilket är långt över målsättningen. I slutet av 2019 ska alla anläggningar avlagt löftet till sina gäster.

Kryddor

Miljömärkning inom STF
Hållbarhetsarbetet inom STF är ständigt pågående och vi strävar alltid efter att bli bättre. Många av våra boenden är redan idag certifierade med bland annat KRAV, Nature’s Best eller Green Key.  Mer om våra miljömärkta boenden. Hållbarhetslöftet ersätter inte på något sätt dessa miljöcertifieringar, för de fyller en viktig funktion. Se istället vårt löfte som ett komplement till det redan pågående miljöarbetet och ett sätt att visa upp hållbarhetsarbetets alla olika delar. Och förhoppningsvis kan det även inspirera dig och andra till att uppleva Sverige hållbart.

Vårt hållbarhetslöfte till dig

symboler

  • Vi är engagerade i samhället
  • Vi hjälper dig att bli en hållbar gäst
  • Vi källsorterar vårt avfall
  • Vi tar ansvar för energiförbrukningen
  • Vi värnar om vattnet som resurs
  • Vi bidrar till en levande bygd och hållbart jordbruk
  • Vi använder miljöanpassade produkter
  • Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
  • Vi tar ett helhetsperspektiv på vår verksamhet
  • Vi följer STFs övergripande hållbarhetspolicy

STFs hållbarhetslöfte på våra boenden