Facebook
Twitter

Vårt hållbarhetslöfte till dig

Vi vet att våra medlemmar och många andra vill kunna upptäcka Sverige på ett hållbart sätt. Vårt mål är ett Sverige där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart. Tillsammans med dig tar vi ställning för och värnar om de unika natur- och kulturmiljöer som finns runt om i vårt vackra land.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från en policy där vi säger att Svenska Turistföreningen ska vara en drivande aktör för hållbar turistisk utveckling i Sverige. Alla som jobbar inom, eller på uppdrag av, STF har ett ansvar att aktivt bidra till detta och vi ska ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning.

För att konkretisera och göra det tydligt för dig hur vi jobbar med hållbarhet på våra boenden har vi tagit fram ett hållbarhetslöfte. Ett löfte om hållbarhet som påverkar allt vi gör. Det berör allt från källsortering och energiförbrukning till vårt bidrag för en levande bygd och hur vi inspirerar dig som gäst att leva mer hållbart.

Kryddor

Löftet består av 10 delar som tillsammans täcker in de tre områdena av hållbarhet: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Hållbarhetslöftet är detsamma för alla STFs boenden men hur de olika områdena uppfylls varierar från boende till boende. Och det är faktiskt det som är en del av poängen. Löftets uppfyllande ska kunna anpassas efter lokala förutsättningar för att det ska fungera för såväl stora som små boenden runt om i landet.

Hållbarhetsarbetet inom STF är ständigt pågående och vi strävar alltid efter att bli bättre. Många av våra boenden är redan idag certifierade med bland annat KRAV, Nature’s Best eller Green Key. Hållbarhetslöftet ersätter inte på något sätt dessa miljöcertifieringar, för de fyller en viktig funktion. Se istället vårt löfte som ett komplement till det redan pågående miljöarbetet och ett sätt att visa upp hållbarhetsarbetets alla olika delar. Och förhoppningsvis kan det även inspirera dig och andra till att uppleva Sverige hållbart.

Kärnan i vårt hållbarhetsarbete är att vi jobbar målmedvetet och långsiktigt för att främja utvecklingen av en hållbar natur- och kulturturism. Vi gör det för dig som medlem och gäst hos STF, för Sverige och för framtida generationer. Tillsammans med dig vill och kan vi göra skillnad. Idag och imorgon.  År 2019 ska 100 % av våra boenden ha uppfyllt hållbarhetslöftet, men redan idag hittar du boenden runt om i Sverige som på sitt unika sätt uppfyllt löftet.

Vårt hållbarhetslöfte till dig

symboler

  • Vi är engagerade i samhället
  • Vi hjälper dig att bli en hållbar gäst
  • Vi källsorterar vårt avfall
  • Vi tar ansvar för energiförbrukningen
  • Vi värnar om vattnet som resurs
  • Vi bidrar till en levande bygd och hållbart jordbruk
  • Vi använder miljöanpassade produkter
  • Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
  • Vi tar ett helhetsperspektiv på vår verksamhet
  • Vi följer STFs övergripande hållbarhetspolicy