Röd stuga i Korrö hantverksby

Vårt hållbarhetslöfte till dig

Vi vet att våra medlemmar och många andra vill kunna upptäcka Sverige på ett hållbart sätt. Vårt mål är ett Sverige där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart. Därför vill vi att alla våra boenden i slutet av 2019 ska ha gett dig ett hållbarhetslöfte – ett löfte om att arbeta mer hållbart. Redan nu har hälften av våra boenden avlagt sina hållbarhetslöften.

Svenska Turistföreningen ska vara en drivande aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige. Vi vet att hållbarhetsarbetet på våra boenden är en viktig fråga för er som medlemmar i STF. I slutet av 2016 lanserade vi därför något vi kallar för Hållbarhetslöftet (se bild längre ned) . Det är ett löfte från varje enskilt boende till dig som gäst.

Om löftet
Löftet består av ett antal hållbarhetsområden som vi idag ser är viktiga för att bedriva ett hållbart boende.  Det berör allt från källsortering och energiförbrukning till vårt bidrag för en levande bygd och hur vi inspirerar dig som gäst att leva mer hållbart. Alla delar ska uppfyllas, men det är upp till varje boende att bestämma hur. På så sätt vill vi utveckla det unika på varje boende och ta vara på allt engagemang hos våra värdar, samtidigt som vi skapar enhetlighet i hållbarhetsarbetet. Löftets uppfyllande ska kunna anpassas efter lokala förutsättningar för att det ska fungera för såväl stora som små boenden runt om i landet.

Hälften av våra boenden har anslutit sig till löftet
Hållbarhetslöftet har skapat ett enormt gensvar sedan lanseringen i slutet på 2016. I slutet av 2019 ska alla boenden avlagt löftet till sina gäster. I början av 2019 har över hälften av alla STFs boenden avlagt löftet.

Kryddor

Miljömärkning inom STF
Hållbarhetsarbetet inom STF är ständigt pågående och vi strävar alltid efter att bli bättre. Många av våra boenden är redan idag certifierade med bland annat KRAV, Nature’s Best eller Green Key. Hållbarhetslöftet ersätter inte på något sätt dessa miljöcertifieringar, för de fyller en viktig funktion. Se istället vårt löfte som ett komplement till det redan pågående miljöarbetet och ett sätt att visa upp hållbarhetsarbetets alla olika delar. Och förhoppningsvis kan det även inspirera dig och andra till att uppleva Sverige hållbart.

Vårt hållbarhetslöfte till dig

symboler

  • Vi är engagerade i samhället
  • Vi hjälper dig att bli en hållbar gäst
  • Vi källsorterar vårt avfall
  • Vi tar ansvar för energiförbrukningen
  • Vi värnar om vattnet som resurs
  • Vi bidrar till en levande bygd och hållbart jordbruk
  • Vi använder miljöanpassade produkter
  • Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
  • Vi tar ett helhetsperspektiv på vår verksamhet
  • Vi följer STFs övergripande hållbarhetspolicy

STFs Hållbarhetslöfte

Håll utkik efter STFs Hållbarhetslöfte när du bor hos oss

Bli medlem i STF

För dig som vill upptäcka Sverige. Och för dig som vill få andra att upptäcka.

Bli medlem nu!
Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.