Facebook
Twitter

Förenings­demokrati

Brinner du för frågor som hållbar turism, utveckling av vandringsleder, allemansrätten och att nattågen finns kvar? Eller finns det någon annan fråga inom turism som du tycker är viktig och vill att STF ska driva? Du har möjlighet att påverka i viktiga frågor med STF. Gör din röst hörd – delta i föreningsdemokratin.

Detta händer just nu

FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER I STF
Valberedningen letar efter personer som kan tänka sig att sitta i STFs styrelse under perioden maj 2018-maj 2020. Alla medlemmar får gärna lämna förslag på namn till valberedningen på personer som brinner för natur- och kulturturism och skulle vara intresserade av att sitta i styrelsen för en av Sveriges största ideella medlemsorganisationer. Förslag mejlas till valberedningens ordförande Torgny Håstad (t.hastad@telia.com) helst i mitten av januari, men senast 31 januari.

VAR MED OCH PÅVERKA 
Du som medlem i STF kan skicka in motioner i frågor som engagerar dig och som du vill ska tas upp på riksstämman. Du kan också gå samman med andra STF-medlemmar som är intresserade av att lyfta samma saker som dig? En motion är ett förslag på förändringar eller förbättringar som riksstämman fattar beslut om.

Skicka helst din motion med e-post till riksstamma@stfturist.se, som en word- eller pdf-fil. Motioner inför 2018 års riksstämma kan skickas fram till 31 januari 2018. Instruktioner om hur du bäst formulerar en motion hittar du här.