Facebook
Twitter

Förenings­demokrati

Brinner du för frågor som hållbar turism, utveckling av vandringsleder, allemansrätten och att nattågen finns kvar? Eller finns det någon annan fråga inom turism som du tycker är viktig och vill att STF ska driva? Du har möjlighet att påverka i viktiga frågor med STF. Gör din röst hörd – delta i föreningsdemokratin.

Detta händer just nu

Beslutsunderlagen inför riksstämma i maj är färdiga och du finner dem här nedan. Ta gärna del av de förslag som ska behandlas. Medlemsombuden representerar alla STFs medlemmar på riksstämman. Vill du som STF-medlem föra fram dina åsikter i någon av frågorna, kontakta gärna ett medlemsombud. Du hittar alla medlemsombud och deras kontaktuppgifter här!

Riksstämman 2018

Årsberättelse 2017

Snart händer detta

Riksstämman äger rum 5-6 maj 2018. Så snart vi kan efter genomförd riksstämma lägger vi ut protokoll och handlingarna här på webben.

Förslagsperioden för kandidater för medlemsombud till nästa mandatperiod startar 15 maj. Håll utkik här på webben.