Facebook
Twitter

Förenings­demokrati

Brinner du för frågor som hållbar turism, utveckling av vandringsleder, allemansrätten och att nattågen finns kvar? Eller finns det någon annan fråga inom turism som du tycker är viktig och vill att STF ska driva? Du har möjlighet att påverka i viktiga frågor med STF. Gör din röst hörd – delta i föreningsdemokratin.

Detta händer just nu

Styrelsen behandlar just nu inkomna motioner till Riksstämman i maj!

Snart händer detta

Alla handlingar till Riksstämman läggs ut här på nätet i slutet av mars.

Förslagsperioden för kandidater för medlemsombud till nästa mandatperiod startar 15 maj. Håll utkik här på webben.