Facebook
Twitter
Pinterest

Vårt hållbarhetsarbete

STF och hållbarhet

Tänk dig ett Sverige där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart. Det är vårt mål. Vi vill inspirera till turism som utgår från en respekt för besöksmålets natur- och kulturmiljöer och som bygger på nyfikenhet och upptäckarglädje. Med vår vision, att få människor att upptäcka Sverige, hoppas vi att människor kommer lite närmare varandra samtidigt som engagemanget för bevarande av natur- och kulturvärden ökar.

Svenska Turistföreningen ska vara en drivande aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige.
Läs vår hållbarhetspolicy här.

Vi vet att våra medlemmar och många andra vill kunna upptäcka Sverige på ett hållbart sätt. Vi har därför en viktig uppgift att fylla för att göra det möjligt. Det innebär bland annat att vi ska fortsätta att värna om allemansrätten och påverka i infrastrukturfrågor som möjliggör ett hållbart resande i Sverige. Det innebär också att vi ska göra vårt bästa för att guida dig till hur du kan göra din upptäckt så hållbar som möjligt. Läs mer om hur du upptäcker hållbart här.

För att konkretisera och göra det tydligt för dig hur vi jobbar med hållbarhet på våra boenden har vi tagit fram ett hållbarhetslöfte. Ett löfte om hållbarhet som påverkar allt vi gör. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetslöfte till dig.

Vi vill också möjliggöra för fler att upptäcka Sverige och det är därför viktigt att vi värnar om människors tillgång till Sveriges natur- och kulturmiljöer genom att förenkla, anpassa och rikta oss till nya grupper. Vår TILLSAMMANS-verksamhet är ett exempel på det.

På våra anläggningar jobbar vi hårt för att hålla en hög miljöprestanda och även här guidar vi dig till hållbara upptäckter i närområdet. Vi ser dock att vi kan bli ännu bättre på att effektivisera våra transporter, vår avfallshantering och anpassa våra inköp. Många gånger är vår verksamhet en viktig inkomstkälla för det lokala näringslivet. Genom att vi finns i hela Sverige bidrar vi till sysselsättning och ekonomisk utveckling i hela landet.

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar vår interna organisation, våra boenden, aktiviteter och vår roll som opinionsbildare för en hållbar samhällsutveckling. Vi styr med hjälp av mål och följer upp nyckeltal för våra prioriterade frågor. Vi har även kopplat vårt hållbarhetsarbete till de nationella miljökvalitetsmålen och FNs mål för hållbar utveckling, Sustainable Development Goals.

Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra, därför tar vi gärna emot feedback på vårt hållbarhetsarbete. Kontakta gärna Maria Lidberg om du har frågor eller funderingar.