STF och hållbarhet

Tänk dig ett Sverige där det är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart. Det är vårt mål. Vi vill inspirera till turism som utgår från en respekt för besöksmålets natur- och kulturmiljöer och som bygger på nyfikenhet och upptäckarglädje. Med vår vision, att få människor att upptäcka Sverige, hoppas vi att människor kommer lite närmare varandra samtidigt som engagemanget för bevarande av natur- och kulturvärden ökar.