Mobilen på fjället

På fjället är det inte alls säkert att du kan använda mobiltelefonen! Det beror dels på att telenäten inte är utbyggda och på den kuperade fjällterrängen med mycket stora avstånd.

Mobiltelefonerna kan endast användas i de telefonnät de är anslutna till. Nätens täckning är oftast bra i större tätorter och längs de mest trafikerade vägarna. I fjällvärlden är det Telia som har den minst dåliga täckningen idag.

I området runt Storulvån-Blåhammaren-Sylarna-Helags i Jämtlandsfjällen och i Vindelfjällen i södra Lappland kan kunder anslutna till Telias nät ha hygglig räckvidd så länge man rör sig inom synhåll för de högt belägna basstationerna.

I Norra Lapplandsfjällen är mobiltelefonnätets täckning mycket begränsad, och oftast helt obefintlig, eftersom området är stort och antalet basstationer få. Bland annat gäller detta Kungsleden Abisko-Kvikkjokk, Padjelantaleden och Nordkalottleden.

Möjligheten att få kontakt ökar i närheten av de större vägarna och vid STFs fjällstationer. Tänk på att telefonens batterier även är känsliga för kyla.

Mer om fjällsäkerhet