Så är snöläget i fjällen

Inför vintersäsongen 2021 uppdaterar vi här snöläget kopplat till våra fjällstugor i väglöst land.

Sidan uppdaterades senast 2021-04-08

Vi går in i slutfasen av vintersäsongen 2021. STF Fjällstugor är öppna till minst den 18/4, många stugor håller öppet till den 25/4 och en del längre än så. Gå in på respektive stugas webbplats för mer info om öppettider.

Samtliga områden har fortfarande fina förhållanden och alla leder är öppna och framkomliga den 8/4.

Abisko-Kebnekaiseområdet
Fina förhållanden både i lågterrängen och på fjället. En hel del nysnö har fallit den senaste veckan och snödjupet i lågterrängen är ca 40-60 cm och från fjället rapporteras allmänt ett snödjup på 100 cm eller mer. Stora lokala variationer förekommer och på vindutsatta platser kan snödjupet vara mindre.

Isarna på sjöar och älvar i området är torra och snötäckta, samtliga markerade isleder är öppna.

Laponiaområdet
Från Ritsem rapporteras ett snödjup på 50 – 70 cm. Isen på Akkajaure är snötäckt och torr, isleden till Akkastugan är öppen. Fina förhållanden även norr om Ritsem med gott om snö kring Sitasjaure och vid Hukejaure.

Förhållanden på Kungsleden mellan Saltoluokta och Kvikkjokk är bra. Snödjup i lågterräng ca 50 cm och ca 80 -100 cm på fjället. På vindutsatta platser är snödjupet mindre men leden är i fint skick. Samtliga isleder över sjöarna inkl. Langas är öppna.

Kungsleden mellan Vakkotavare och Singi har gott om snö. Isar på sjöar och vattendrag är torra och snötäckta. Isleden över Teusajaure är öppen.

I området kring Pieskehaure och Vaimok är det också gott om snö. Hårda vindar har skapat stora drivor och i öppen, i vindutsatt terräng finns barfläckar. Leden mellan Vuoggatjålme och Pieskehaure har gott om snö och islederna på sträckan är öppna

Inga rapporter från Tarradalen den 8/4. Kvikkjokk rapporterar ett snödjup på 66 cm.

Vindelfjällen
Stora mängder nysnö har fallit under den senaste veckan och snödjupet är ca 100 -200 cm på fjället och ca 50 cm i lågterrängen. Isen på Tärnasjön är torr och snötäckt, isleden är markerad

Jämtland

Snöläget vid fjällstugorna i området kring Vålådalen varierar efter det senaste snöfallet i kombination med hårda vindar. Fjällstugorna rapporterar ett snödjup på ca 90 – 100 cm men även isiga och renblåsta områden kring Stensdalen och på leden mellan Stensdalen och
Vålåstugorna.

Länsstyrelsen har återupptagit extrastakningen av lederna i Vålådalssänkan och de varnar för svaga snöbryggor och drevsnö som täcker öppet vatten i vattendragen

Rogenområdet
Från Dalarna/Rogen och Härjedalen rapporteras snöläget vara bra. Snöfall under den senaste veckan har gett en välbehövlig påspädning av snötäcket och det är inga problem att ta sig fram längs lederna. Ca 40 cm snö i lågterräng och mer på fjället. Hårda vindar har gjort att snödjupet på fjället varierar med drivbildningar och kalfläckar. Torrt och fint på isarna i nuläget.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.