Facebook
Twitter

STF Roslagens Lokalavdelning

Kontaktperson

Bengt Nordén

Telefon: 076-8282168

stfroslagen@stfturist.se

Postadress

STF Roslagens Lokalavdelning - Narvagatan 6A, 76131 Norrtälje

Våra kommuner

Norrtälje

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Styrelsen

  • Ordförande - Bengt Nordén - 076-8282168
  • Kassör - Margareta Fyrby
  • Sekreterare - Ylva Törne
  • Styrelseledamot - Anne-Mari Aronsson
  • Styrelseledamot - André Don Enkler
  • Styrelseledamot - Lars Fyrby
  • Styrelseledamot - Karin Hedèn
  • Styrelseledamot - Alice Törne - 073-7162255
  • Mirandaansvarig - Bengt Nordén - 076-8282168