Tjörn och Pilane

placeholder for local activities whithout image.

Aktivitet

STF Kungsbacka Varberg

18 Jun 2019

 • 18

  Jun

  2019

920 kr

Medlem i STF
Avresa: Kl 06:15 från Veddige station. Därefter Varberg Nord, Sunvära kvarn, Fjärås Shell, Kungsbacka Blåklintsvägen, Kungsbacka Fyren. Övriga tider meddelas i samband med bekräftelse/betalningsanmodan. Kostnad: 920 kr/person vid minst 45 deltagare. (990 kr/person om vi blir färre). Anmälan: Senast den 28 maj till Annica Johansson Sjögren, annica.j.sjogren@gmail.com eller tel 0708-86 79 57. Ange påstigningsplats och eventuella matallergier. Bekräftelse på anmälan skickas inom tre dagar. Observera att anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen.
Resan går över Tjörnbroarna och den vackra utsikten över Hakefjorden. Efter förmiddagsfika åker vi till Klädesholmen – ”sillens Mecka”. Där besöker vi Sillbua”; sillmuséet i ett gammalt sillsalteri på ön som bl a berättar om sillens betydelse och om de olika sillperioderna. Vi äter en god fisklunch i Skärhamn och åker därefter till Pilane skulpturpark där vi får en guidad rundvandring. Eftermiddagsfika blir det förstås och så hemresa med beräknad hemkomst vid 19-tiden. Vi har en lokalguide med oss hela dagen.
 • Senaste datum för anmälan: 28/05
 • Samling: Veddige station , 06:30
 • Plats: Varberg
 • För vem? Alla
 • För mer information och anmälan: Annica Johansson Sjögren, 0708-86 79 57

Typ av aktivitet: Resor

Aktiviteter

 • 19 Mar 2019

  • 19

   Mar

   2019

  Mörkervandring Kroks mosse, Bua

  I mörker vandrar vi på stigar och vägar och njuter av nattens ljud. Vi fikar vid en öppen eld. Turens längd blir ca 4 km i flack terräng. Inga ficklampor eller kamerablixtar. Välkomna till en förhoppningsvis stjärnklar kväll!

  Läs mer

  Utrustning: Grova skor, fika Samling: P-platsen vid Krokstadsvägens slut. Vägvisning från Bua Hamn.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 23 Mar 2019

  • 23

   Mar

   2019

  Ärtsoppevandring

  Den traditionella vårvandringen genomförs även i år i Jorred, även i år med två grupper: en kortare tur som Pirkko leder och en lite längre vandring med Ingvar som ledare. Efter vandringen samlas vi i FAIK-stugan. Där serveras god ärtsoppa med tillbehör. Måltiden avslutas med en kopp gott kokkaffe.

  Läs mer

  Samling: Fjärås AIK:s klubbstuga, Jorred. Utrustning: Rejäla skor. Behagliga vandringskläder. Anmälan: Senast 19 mars till Britt Richardsson, 0730-92 24 41 eller britt.richardsson@gmail.com Vägbeskrivning: Från Fjärås kyrka, kör mot Sätila, sväng vänster mot Ålgårda (skyltat) och kör ett par kilometer. FAIK-stugan ligger på vägens högra sida.
  Pris

  Medlem: 50 kr

  Icke-medlem: 80 kr

 • 17 Apr 2019

  • 17

   Apr

   2019

  Kvarndalen i Veddige

  Sören Andersson tar oss med genom den vackra kvarndalen, där skvaltkvarnar på rad en gång i tiden försåg byarna i den närmaste omgivningen med mjöl. En av kvarnarna är idag upprustad i kördugligt skick – men det tog lång tid för vattnet i det gemensamma dämmet längst upp att nå fram till just denna kvarn… I kvarndalen blommar både blåsippor och vitsippor – oftast samtidigt på grund av det gynnsamma klimatet i dalgången. En upplevelse!

  Läs mer

  Samling: IK Drans klubbstuga kl 10:00. Utrustning: Goda vandringsskor, bra kläder och en god fika! Vägbeskrivning: Kör rv 41 mot Borås, vid Derome sväng mot Kungsäter, strax efter att du passerat Sällstorps kyrka sväng vänster mot Veddige. Efter drygt 2 km i en 90-graders vänsterkurva, ta höger mot Dranstugan.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 27 Apr 2019

  • 27

   Apr

   2019

  Sandsjöbacka

  Naturen i Sandsjöbacka är typisk för sprickdalslandskapet i norra Halland. Kring Sandsjön i reservatets centrala del möter man ljunghedar, berg, skogar och gammal odlingsbygd. Vi vandrar runt sjön över Bräckan - en moränås eller s.k. drumlin - med sin ljunghed och vidsträckta utsikt, genom skog, förbi lyckor och ängar och möter sjön på flera ställen. Har vi lite tur får vi se skäggdoppingarna. På heden kan vi kanske se landskapsvårdarna – de nyfikna, vänliga korna. Vi följer vandringsleden som till största delen går i relativt lättgången terräng och räknar med att turen tar ca tre timmar, ca 5,5 km

  Läs mer

  Utrustning: Rejäla skor (det kan vara sumpigt på vissa ställen), kläder efter väder, fika. Samling: Parkeringen vid Långås. Vägbeskrivning: Från E6 – Tag av vid Lindomemotet nr 62, vid rondellen sväng mot Spårhaga. Följ vägen ca 2 km. Efter en raksträcka står en enskild väg-skylt ”Långås” och en skylt med vandringsledsymbol på ömse sidor om vägen. Följ den lilla vägen i ca 2 km till reservatets parkering. Från väg 158 – Tag av vid Lindåsmotet, sväng mot Lindome. Följ vägen drygt 4 km. Efter en lång, svag utförslöpa står en …. (se Från E6).
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 15 Maj 2019

  • 15

   Maj

   2019

  Björkasjön Svartrå

  En av vandringsstigarna inom området Åkulla bokskogar går runt vackra Björkasjön. Leden går genom två naturskyddade områden. Många av bokarna i reservatet Älmebjär är mycket gamla, en miljö som gynnar ett flertal ovanliga örter och lavar. Reservatet Björkekullen är ett torp som uppvisar fyra generationers odlingsmöda, röjningar som resulterade i att åkerarealen utökats från två till tolv tunnland, men också vackra rösen, stengärdesgårdar, stödmurar och terrassodlingar.

  Läs mer

  Samling: STF vandrarhem Bråtadal/Svartrå Utrustning: Rejäla skor, fika Vägbeskrivning: Från lv 153, efter Rolfstorps tätort, ta höger mot Åkulla. Från korsningen med Dagsåsvägen visar skyltar till vandrarhemmet.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 22 Maj 2019

  • 22

   Maj

   2019

  Natursköna Dagsås

  Efter cirka 2 km vandring tar vår ciceron Göran Andersson oss upp på Grönsbjär strax norr om Strömma damm. Grönsbjär är en icke skogsbeklädd kulle varifrån man har en härlig utsikt över Hallands-kusten. På Grönsbjär fikar vi för att sedan vandra norrut mot Stegasjön och Kärramosse. Vid Kärramosse gård har ägarna anlagt nya våtmarker, som har blivit ett ”fågelparadis”. Sedan fortsätter vandringen förbi stugområdet Sjölid vid Skärsjöns västra strand samt vidare i bokskogen förbi familjeföreningen Holmdahls gård Ottersjö och åter till Nackhestugan.

  Läs mer

  Samling: Kl 10:00 vid OK Nackhes klubbstuga. Utrustning: Goda vandringsskor, fika och vattenflaska. Vägbeskrivning: E6/E20 avfart 54 (Varberg centrum), kör lv 153 mot centralorten. I första rondellen (Österledsrondellen), kör vänster (tredje avfarten) in på Österleden. I nästa rondell (Håstensrondellen), välj tredje avfarten (skyltat Dagsås), kör ca 17 km. Sväng in vänster vid svartvit skylt Nackhestugan.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 30 Maj 2019

  • 30

   Maj

   2019

  Gökotta, Valinge

  Den vackra ekhagen i sydsluttningen vid Högås gård i byn Rygg välkomnar till traditionell samling på Kristi himmelfärdsdags morgon. Gårdarna i denna del av Rygg är högt belägna och bjuder milsvid utsikt åt söder, norr och öster. Det är därför en god idé att göra en kortare vandring på byvägen och njuta av landskapets företräden. Morgonsamlingen är ett samarrangemang med Valinge bygdelag, Lindberga hembygdsförening och Svenska kyrkan, Lindberga församling.

  Läs mer

  Samling: Högås gård kl 08:00. Utrustning: Särskilt god och välfylld fikakorg! Vägbeskrivning: Från E6/E20 (avfart 54, Varberg centrum), kör österut på lv 153, efter Gödestad (vid Harabäckens golfbana) ta väg mot Valinge. Kör genom byn mot Stamnared, efter ca två kilometer, sväng höger, skyltat Rygg.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 14 Jun 2019

  • 14

   Jun

   2019

  Grillkväll i Sanddamm Bua

  Vi avslutar vårsäsongen med sedvanlig grillkväll i Sanddamm. Gunvor Larsson tar oss med på en timmes vandring i omgivningarna innan det är dags att börja grilla. Kanske är det också läge för ett dopp i havet.

  Läs mer

  Samling: Sanddamm, P-platsen kl 18:00. Utrustning: Kläder efter väder och rejäla skor. Och så något gott att grilla och någonting att dricka förstås. Vägbeskrivning: Från motorvägen, kör mot Södra Cell. Tag av mot Bua, efter någon kilometer tag av till vänster mot Sanddamm, följ asfaltvägen fram till badviken.
  Pris

  Medlem: Gratis

 • 18 Jun 2019

  • 18

   Jun

   2019

  Tjörn och Pilane

  Resan går över Tjörnbroarna och den vackra utsikten över Hakefjorden. Efter förmiddagsfika åker vi till Klädesholmen – ”sillens Mecka”. Där besöker vi Sillbua”; sillmuséet i ett gammalt sillsalteri på ön som bl a berättar om sillens betydelse och om de olika sillperioderna. Vi äter en god fisklunch i Skärhamn och åker därefter till Pilane skulpturpark där vi får en guidad rundvandring. Eftermiddagsfika blir det förstås och så hemresa med beräknad hemkomst vid 19-tiden. Vi har en lokalguide med oss hela dagen.

  Läs mer

  Avresa: Kl 06:15 från Veddige station. Därefter Varberg Nord, Sunvära kvarn, Fjärås Shell, Kungsbacka Blåklintsvägen, Kungsbacka Fyren. Övriga tider meddelas i samband med bekräftelse/betalningsanmodan. Kostnad: 920 kr/person vid minst 45 deltagare. (990 kr/person om vi blir färre). Anmälan: Senast den 28 maj till Annica Johansson Sjögren, annica.j.sjogren@gmail.com eller tel 0708-86 79 57. Ange påstigningsplats och eventuella matallergier. Bekräftelse på anmälan skickas inom tre dagar. Observera att anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen.
  Pris

  Medlem: 920 kr