STF Botvid Lokalavdelning

Kontaktperson

Leif Larsson

Telefon: 073-7812466

stfbotvid@stfturist.se

Postadress

STF Botvid Lokalavdelning - Viltstigen 39, 14752 Tumba

Våra kommuner

Botkyrka, Salem

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Styrelsen

  • Ordförande - Leif Larsson - 073-7812466
  • Sekreterare - Ragnhild Eklund - 070-471 42 85
  • Suppleant - Anders Björk
  • Suppleant - Bo Eriksson - 070-625 88 62
  • Programsamordnare - Roland Svensson - 0733451978
  • Mirandaansvarig - Birgitta Jansson - 0705442001