STF Bergslagen Lokalavdelning

Kontaktperson

Carl-Johan Råberg

Telefon: 070-3747597

stfbergslagen@stfturist.se

Postadress

STF Bergslagen Lokalavdelning - Svarvarbacken 4, 71133 Lindesberg

Våra kommuner

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

STF Bergslagens område omfattar Lindesberg, Nora, Kopparberg och Hällefors kommuner där bygd och natur har präglats av bergshantering och järnbruk. En gruva, Lovisagruvan, är fortfarande i drift. Bergslagsleden löper genom området från Kloten till söder om Nora. I norr finns leder kring Kloten och i väster Silverleden i Hällefors. År 2012 färdigställdes Postleden från Kopparberg till Silverleden i Hällefors. Bergslagsleden har därigenom fått ytterligare tillskott av vandrings- och övernattningsmöjligheter.
Läs mer

Två stora vildmarksområden, Kindla och Murstensdalen, utgör naturreservat med gammelskog. Här finns utmärkta möjligheter till dagsvandringar. Björskogsnäs är ett naturreservat på en udde med tusentals exemplar av den vildväxande orkidéen Guckusko. Näsmarkerna är ett annat naturreservat med inte mindre än ett trettiotal rödlistade arter, kärlväxter, mossor, svampar och lavar.

Bland viktiga kulturyttringar måste Opera på Skäret i Kopparberg och Stadra Sommarscen, mellan Nora och Hällefors, nämnas. De har verksamhet framför allt sommartid. Grythyttans Gästgivaregård är också välkänd. I Lindesberg och Frövi finns museer som berättar om traktens gruvdrift och pappersbruk.

Sommartid arrangerar STF Bergslagen vandringar i de många olika naturreservaten eller i andra områden med vacker natur. Vintertid har STF Bergslagen bildvisningar och föredrag om natur, kultur eller andra ämnen. Studiebesök hos industrier och hantverkare lockar också många deltagare.

I vårt område finns ca 1500 STF-medlemmar