Våra lokalavdelningar

Svenska Turistföreningen har drygt 65 lokalavdelningar runt om i Sverige som varje år arrangerar över 1 500 roliga och intressanta aktiviteter.

Upptäck Sverige – även på hemmaplan!

Våra lokalavdelningar arrangerar allt från vandringar, föreläsningar och studiebesök till resor, skidturer och studiecirklar. Många lokalavdelningar är också med och påverkar samt skapar opinion i lokala frågor som rör natur, kultur, friluftsliv och hållbar turism. Som STF-medlem behöver du göra ett aktivt val och ansluta dig till en lokalavdelning. Kom med på våra lokala aktiviteter och låt dig inspireras!