Tävlingsvillkor Våga upptäck

1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Svenska Turistföreningens facebooksida och hemsida.

2. Utses du till vinnare och godtar vinsten, förutsätts du att dokumentera resan med foto och film som Svenska Turistföreningen kommer att äga rättigheterna till att använda utan begränsning i tid, på valfritt sätt inom Svenska Turistföreningens normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

3. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

4. Ansvarig för tävlingen är: Svenska Turistföreningen, Rosenlundsgatan 60, 118 63 Stockholm.

5. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 18 år vid tävlingens start samt acceptera reglerna för tävlingen. För familjeresan räcker det att minst en målsman är över 18 år för att delta i tävlingen.

6. För att tävla behöver du skriva en motivering på max 50 ord. Du kan även välja att komplettera din ansökan med ett foto eller en video på maximalt 15 sekunder. Den som har skrivit eller spelat in den bästa motiveringen vinner. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.

7. Tävlingen är öppen från 2017-05-10 – 2017-05-21.

8. Priset i tävlingen består av tre hemliga upptäcktsresor i Sverige.

Resa 1 (fjäll) genomförs av två sällskap om vardera två personer den 17-20 juni 2017 med samlingsplats på Stockholms C. Vinstvärde 14 000 kr / sällskap.

Resa 2 (kust) genomförs av två sällskap om vardera två personer den 11-13 juni 2017 med samlingsplats på Strömkajen, Stockholm. Vinstvärde 3500 kr / sällskap.

Resa 3 (skog) genomförs av två familjer om vardera maximalt två vuxna och fyra barn den 14-16 juni 2017 med samlingsplats på Malmö C. Vinstvärde ca 6000 kr / familj.

Vinnarna bekostar själva sin resa till och från aktuell samlingsplats. Kan vinnaren eller vinnarens medföljanden ej genomföra resan på angivna datum äger Svenska Turistföreningen rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinsten kan ej överlåtas eller växlas in mot kontanter.

9. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.

10. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.

11. Tävlingen är endast öppen för privatpersoner. Anställda på Svenska Turistföreningen eller hos något företag inblandat i tävlingen får ej delta i tävlingen. Svenska Turistföreningen förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Svenska Turistföreningen får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

12. Svenska Turistföreningen tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

13. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Svenska Turistföreningens beslut vara slutgiltigt.

14. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Svenska Turistföreningen rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

15. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Svenska Turistföreningens försäljningsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

16. Vinnaren kommer att meddelas senast den 24 maj 2017 via e-post. Om inte vinnaren tar kontakt med Svenska Turistföreningen senast den 26 maj 2017 förlorar denne sitt pris, och då äger Svenska Turistföreningen rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

17. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende ditt bidrag till Svenska Turistföreningen. Detta innebär bland annat att Svenska Turistföreningen får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt inom Svenska Turistföreningens normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

18. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Svenska Turistföreningen förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.