Engagera dig lokalt i STF

STF har drygt 60 lokalavdelningar utspridda över hela landet. Ungefär 1 000 ideellt engagerade medlemmar sköter om lokalavdelningarna och berikar sin egen och andras fritid. Som medlem i STF har du förmånen att ansluta dig till någon av våra lokalavdelningar.

Har du själv idéer och tips om bra lokal verksamhet? Kanske ett specialintresse som kan ge upphov till en aktivitet? Eller är du allmänt idérik och vill verka i någon arbetsgrupp eller i en lokalavdelnings styrelse? Genom engagemang i lokalavdelningen kan du påverka verksamheten och dessutom lokala frilufts-, natur- och kulturfrågor.

Hör av dig till lokalavdelnings kontaktperson om du vill du engagera dig. Namn och kontaktuppgifter hittar du på respektive lokalavdelnings webbsida. Din belöning blir bland annat goda upplevelser, nya vänner, bra föreningsutbildning och möjlighet att vara med och påverka och göra skillnad. Ditt engagemang och din röst bidrar till att utveckla Sverige lokalt – på hemmaplan.

Välkommen in i gemenskapen!