Stötta STF

STF är en ideell medlemsorganisation med djupa rötter inom svensk natur- och kulturturism. I över 130 år har vi värnat om turismen och våra unika svenska miljöer. Du kan stötta vårt arbete på flera sätt. Stöd ett insamlingsprojekt, engagera dig ideellt eller bli medlem. Att bli medlem lönar sig dessutom – du får en mängd förmåner som till exempel rabatt på boende och aktiviteter och erbjudanden. Samtidigt bidrar du till att hålla natur- och kulturturismen i Sverige levande. Tillsammans gör vi skillnad!

Vad arbetar STF för?

Verksamheten styrs av och utgår från våra riktlinjer. Just nu bevakar vi speciellt fyra hjärtefrågor.

 • Infrastruktur

  Vi verkar för en effektiv och fungerande infrastruktur i hela landet – även i glesbygden.

 • Allemansrätten

  Vi värnar och slår vakt om Allemansrätten, så att vår svenska natur förblir tillgänglig för alla.

 • Hållbar turism

  Vi vill skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av den svenska turismen.

 • Tillgång till leder

  Vi vill att fler ska upptäcka Sverige och arbetar därför för tillgängliga och upprustade leder.