Rapport: 1521 dagar på fjället

Sommaren 2014 skickade Svenska Turistföreningen 278 ungdomar till fjälls för att få deras syn på vad som kan göras för att fjällen ska bli ett attraktivt resmål för fler unga vuxna. Projektet kallade vi Get Real Summer 2014. Ungdomarna var i åldern 17-25 år, kom från olika delar av landet och vandrade i fem till sex dagar med olika startdatum. Vandringarna gick utmed markerad led mellan STFs fjällanläggningar i Lappland och Jämtland.

Drygt 2 300 ungdomar sökte till Get Real Summer 2014. En inledande enkät besvarades av 1 131 personer. 375 ungdomar valdes ut med målsättning att 300 skulle delta, 278 deltog. Ca 50 procent killar och 50 procent tjejer. De uttagna fick resa, mat och boende mot att de enskilt utförde uppdrag och svarade på frågor. Uppdragen, som handlade om utveckling, utfördes under fjällvandringen och frågorna besvarades genom enkät vid hemkomst.

Efter 1 521 ”ungdomsdagar” på fjället finns nu denna rapport med nya idéer och synpunkter på dagens utbud. Ett spännande och intressant underlag för hur fjällets aktörer bättre kan skapa förutsättningar och verksamheter som tilltalar just unga vuxna.

Enkelt, genuint – och utan internetuppkoppling
Resultaten är både tydliga och anmärkningsvärda. Ungdomar ser på fjällvandring som ett äventyr i linje med ”Back to nature” trenden. Man är tydlig med att det är det enkla och genuina man vill ha, nära naturen och enkelt boende. Ungdomar trivs i STFs fjällstugor och ser boendet som en del av äventyret. Många vill kombinera stugboende med att tälta.

Internetuppkoppling efterfrågas nästan inte alls. Mobiltelefonen vill en kunna ladda för att i första hand använda den som kamera. Butik och tillgång till proviant vill en ha på alla fjällanläggningar. Ringa från utvalda platser vill en del men långt ifrån alla.

Tydlig information och lätt att boka
Sommarlederna vill ungdomarna ska vara bättre markerade och de vill ha bättre skyltning med tydliga avståndsmarkeringar. Unga vuxna efterlyser fler alpina ledsträckningar och stickleder till toppar och sevärdheter. Det handlar därför i första hand inte om skick på leder, boendestandard, tillgänglig teknik eller servicenivå.

För att ungdomar ska välja en fjällvistelse framför en annan resa måste betydligt bättre och mer lättillgänglig information finnas. Avgörande är också vad det kostar och hur lätt det är att boka. Om sommarfjället ska attrahera fler unga måste priset på resa och vistelse sänkas betydligt och alla resans delar måste förenklas. På fjället kan en rad åtgärder vidtas, men ”slaget” avgörs av att det inte är för krångligt och inte för dyrt. I slutet av rapporten finns reflektion och förslag till framtida åtgärder.

Fler idéer hittar du i rapporten
Rapporten innehåller massor av spännande idéer – här kan du läsa rapporten!