Get Real Kids 2015 är genomfört!

Stort tack till alla barn och vuxna som varit ut på fjället sommaren 2015. Med stort engagemang och rikligt med idéer och visioner kommer ni att hjälpa oss att utveckla svenska fjällen för att locka fler barnfamiljer till äventyren i fjällen.

Sommaren 2015 skickade vi ut 100 barnfamiljer till den svenska fjällvärlden. För att uppleva och reflektera över hur det är att vistas i fjällen med barn. Vi uppmuntrade dem att använda fantasin och tänka på alternativ, förbättring och komplettering till dagens utbud. Vad tycker barn är roligt? Vad lockar och motiverar dem till lek utomhus? Vi ville helt enkelt få hjälp med att utveckla fjällens utbud så att barn (och deras föräldrar) tycker det är roligare och mer spännande att vistas där.

Vi har träffat familjerna på fjället och haft samtal med dem på plats. Efter hemkomsten har alla fått svara på en enkät samt att vi även ringt upp alla familjerna för en djupare diskussion. Just nu pågår analys av allt insamlat material. Resultatet av analysen kommer vi att sammanställa i en rapport som vi beräknar ha klar i slutet av året.

Att vi nu i vår fortsatta planering kan luta oss mot 100 barnfamiljers erfarenheter blir ett värdefullt stöd i våra fjällanläggningars planering när de ska utveckla paket och aktiviteter för barn, stora som små.