Frågor och svar om Get Real

Här hittar du svar på de flesta frågor som är kopplade till Get Real.

Vad är Get Real?
Get Real är ett sätt att ta hjälp av en bestämd målgrupp inför förändring och utvecklig av verksamheter i fjällen. Metoden Get Real använder är att skicka målgruppen till fjälls där de på plats ger sin syn på dagens utbud och med uppdrag att komma med alternativa lösningar, idéer och utvecklingsförslag. Vi kan säga att Get Real är en arbetsmetod för utveckling.

Varför behövs Get Real?
Idag ser vi att det i utbudet i svensk fjällvärld saknas genomtänkt målgruppsanpassning, inte minst för barn och ungdom. Genom Get Real tar vi reda vad som kan göras för att verksamheter ska intressera fler i målgruppen. Resultatet står till förfogande för fjällets aktörer. Den unika med metoden Get Real, är att målgruppen är på plats och upplever det dom ska vara med att utveckla.

Hur uppkom iden med Get Real?
En privatperson, Ingemund Hägg engagerad STF medlem, ville göra något för att intressera fler unga för fjällvistelse. Han kontaktade Pelle Andersson som tillsammans med en mindre projektgrupp sedan kom med idén att skapa en ”Ungdomens Kungsled”. För att veta vad som då krävdes behövde ungdomar få uppleva en vandring och sedan ge sina synpunkter. Ingemund gillade upplägget och bidrog med en ansenlig summa pengar för att det första Get Real skulle kunna genomföras. Så startade Get Real.

Vem står bakom Get Real?
Svenska Turistföreningen (STF).

Vilka projekt har genomförts i Get Real?
Det första var år 2014 med målgruppen ungdom 17 – 25 år. Vi skickade ut ca 300 ungdomar till fjällen under sommaren 2014. Resultatet finns i rapporten i rapporten ”1 521 dagar på fjället” som du kan läsa här. Det andra projektet var Get Real Kids som genomfördes sommaren 2015 med 100 barnfamiljer. Resultatet finns i i rapporten ”Barn i fjällmiljö” som du kan läsa här..

Är det fler än Ingemund Hägg som var med och finansierade det första Get Real?
Utöver Ingemund har Svenska Turistföreningen och Svenskt Friluftsliv bidragit. Samarbetspartner var SJ som tillhandahöll tågbiljetter och Norstedts Förlag som tillhandahöll Lantmäteriets Fjällkarta.

Get Real Kids 2015

Vilken målgrupp hade Get Real 2015?
Barn i ålder 6-9 och 10-12 år.

Vad är målet med att ha barn som målgrupp?
Att få vägledning av dem för att bättre kunna anpassa verksamheter för barn vid fjällanläggningar och på vandringsleder.

Hur många barn deltog?
Hela 2 600 familjer sökte till Get Real Kids, 100 familjer fick åka. Totalt deltog 228 barn och 191 vuxna.

Vilka barn/familjer kunde delta?
Familjerna kunde ha vilken konstellation som helst men bestå av högst två vuxna som har två eller tre barn.

Varför måste familjerna ha minst två barn och varför fick man inte ha fler än tre?
Målgruppen är barn och vi ville ha många barn, därför minst två. Att man inte kunde ha fler än tre barn beror på att varje familj disponerar ett rum på anläggningen. Redan fem på rummet kan på vissa ställen innebära extra bädd.

 

Måste familjerna vara medlem i STF?
Ja, såväl barn som vuxna måste vara medlemmar för att få delta. Vid anmälan behövde man dock inte vara medlem.

På vilka fjällanläggningar genomfördes Get Real Kids?
• STF Grövelsjön Fjällstation Dalarna. Barn 6 – 9 år i 20 familjer. Fem dagar, fyra nätter.
• STF Ramundberget Härjedalen. Barn 6 – 9 år i 20 familjer. Fem dagar, fyra nätter.
• STF Saltoluokta Fällstation med tre nätter på fjällstationen och två stugövernattningar i Akkastugan Lappland. Barn 6 – 9 år i 20 familjer. Sex dagar, fem nätter.
• STF Abisko Turiststation Lappland. Barn 6 – 9 år i 20 familjer. Fem dagar, fyra nätter.
• Vandring Nikkaluokta – Vakkotavare Lappland. Barn 10 – 12 år i 20 familjer. Sex dagar fem nätter. Boende på STF Kebnekaise Fjällstation och i STFs övernattningsstugor Singi, Kaitum, Teusajaure. (Vakkotavare)

 

 

När pågick Get Real Kids?
• Verksamheten pågick veckorna 27, 28 och 29 år 2015.
• I Saltoluokta bodde familjerna tre nätter kombinerat med två nätter i Fjällstugan Akka.
• På alla fjällanläggningar stannade familjen fyra nätter. På vandringen Nikkaluokta – Vakkotavare sov familjerna fyra nätter i fjällstugor och en natt på Kebnekaise fjällstation.

Hur bodde familjerna?
På fjällanläggningarna disponerade varje familj ett rum. De familjer som vandrade Nikkaluokta – Vakkotavare hade första natten bokade bäddar (ospecificerade) på STF Kebnekaise Fjällstation och bodde övriga nätter obokade (eftersom det inte går att boka) i STFs övernattningsstugor. Familjen kommer till stugorna på samma villkor som andra vandrande gäster men fick alltid en sovplats (antingen ordinarie sovplats eller en så kallad golvbädd som innebär madrass på golvet, täcke och kudde).

 

Fanns det någon ledare på plats?
Nej det gjorde det inte. Upplägget var att alla familjer kom till fjällstationerna/vandringen som om de själva bokat in sin egen semester. De disponerade tiden i fjällmiljön och utmed leden som de och barnen själva ville. På plats tog de del av det utbud som finns på respektive fjällstation eller utmed leden.

Vad var barnens/familjernas uppdrag på fjällanläggningarna och längs lederna?
Det var att vistas på anläggningen eller längs leden och upptäcka omgivningarna och se hur hela miljön och utbudet intresserade barnen. Vad tycker barnen är roligt, vad känns meningsfullt? Innan vistelsen var slut redovisade familjerna sina erfarenheter och kunde komma med förslag som gör att verksamheten kan bli mer anpassad och roligare för barn. Målet med GetReal Kids var att få hjälp med råd och synpunkter som utvecklar verksamheter i fjällen. Det långsiktiga målet är att det på flera ställen ska finnas koncept som på ett genomtänkt sätt lockar barn att vilja vara ute i naturen, framförallt i fjällmiljö.

Hur finansieras Get Real Kids 2015?
Med bidrag från STF, Svenskt Friluftsliv och Ingemund Hägg.

 

Hur leds Get Real Kids?
Projektet leds av projektledare Hans Norén som förutom kollegor på STFs huvudkontor i Stockholm har en liten arbetsgrupp med Camilla Antonsson och Pelle Andersson till sin hjälp.

 

 

 

Vem kan använda konceptet?
Alla fjällets aktörer som prioriterar barn och som i sin verksamhet vill vara med och grundlägga frilufts-och fjällintresse.

Blir det fler Get Real?
Det vet vi inte säkert men efter framgången och det intresse resultatet väckt finns det anledning att tro att Get Real har etablerat sig som en arbetsform i STFs fjällverksamhet. Men såklart är det behov och möjlighet till finansiering som slutligt avgör.