Ansökningsvillkor Upptäckarstöd

Ansökningskrav:
• Ansökningsformulärets alla delar skall fyllas i.
• Anmälan ska ha inkommit inom anmälningsperioden.
• Vi de fall ansökan kommer efter ansökningsperioden kommer ansökan inte granskas.
• Ansökan kan enbart göras via detta ansökningsformulär.
• Ansökningsformuläret ska skickas till upptackarstod@stfturist.se
• Till ansökan skall ett inga bilagor skickas i form av bilder eller annat material.
• Vid anslaget bidrag skall ett separat avtal tecknas mellan bidragstagaren och STF.
• Vara i linje med STFs stadgar, verksamhetsinriktning och föreningsmål.
• Att du svarat ja på alla frågor i ansökningsformuläret.

Projektet får inte:
• Syfta till att manifesterar ett politiskt parti eller religiös organisation.
• Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
• Aktiviteter som bryter mot gängse riktlinjer enligt DO (diskrimineringsombudsmannen).
• Aktiviteter som inte tar stor hänsyn till friluftslivet.
• Projekt som kan påverka STF och våra strategiska partners negativt.
• Att projektet avser att skapa insamling till andra organisationer än STF.

Bedömningskriterier:
• En utmaning med en unik historia som vi på STF anser ligga i linje med nuvarande arbete och möjlighet till att skapa goda kommunikationsmöjligheter.
• Att ditt projekt kan leda till brett intresse, nyfikenhet och ha möjlighet att skapa nationell publicitet.
• En arbetsgrupp från STF bedömer ansökningarna. Vardera ansökan gås igenom och värderas utifrån STF dåvarande verksamhetsmål och prioriterade inriktning. Avslagen ansökan kan inte överklagas.

Fakta om STFs Upptäckarstöd:
• Årligen fördelas cirka 200 gratisnätter i form av logicheckar.
• Logichecken kan nyttjas på alla STF-anslutna anläggningar.
• Logichecken avser bädd i flerbäddsrum.
• Frukost, lunch, middag, linne och städning ingår inte i värdechecken. Det betalas av bidragstagare själv om inte annat skriftligen överenskommits.
• Värdet per boendecheck är uppskattad till cirka 300 kr/natt. Kostnader utöver detta betalas av bidragstagaren själv.

Felskrivning och ansvar
• Vi friskriver oss för eventuella felskrivningar och felaktig information.
• Vi förbehåller oss också rätten att ändra ansökningsvillkoren när som helst utan föregående meddelande.