Ansök om STFs Upptäckarstöd

Som medlem i STF kan du ansöka om Upptäckarstöd som är en del i vårt föreningsarbete som ger fler möjligheten att upptäcka Sveriges natur- och kulturmöjligheter. Vi fördelar därför årligen hundratals kostnadsfria övernattningar till människor som önskar uppfylla sina drömmar. Bidraget är till för privatpersoner som har ett unikt äventyr man önskar genomföra i Sverige.

Har du ett äventyr du vill förverkliga?
Du har goda chanser att få ditt boende betalt om ditt projekt uppfyller följande:

  • Är en utmaning utöver de vanliga och eller med en unik historia.
  • Att ditt projekt kan leda till brett intresse och kan skapa nationell publicitet
  • Är i linje med STFs riktlinjer, verksamhetsinriktning och föreningsmål.
  • Att du svarar ja på alla frågor i ansökningsformuläret.

Vi har två ansökningsperioder för Upptäckarstödet

  • För sommarperioden är ansökningsperioden 1 januari till 28 februari. Besked ges under mars.
  • För vinterperioden är ansökningsperioden den 1 augusti till 30 september. Besked ges under oktober.

Ansökningar som inkommer utanför ansökningsdagarna kommer inte prövas.

Bedömningskriterier
• En arbetsgrupp från STF bedömer ansökningarna. Vardera ansökan gås igenom och värderas utifrån STF dåvarande verksamhetsmål och prioriterade inriktning. Avslagen ansökan kan inte överklagas.

Vi kan inte stötta aktiviteter som
•  Syftar till att manifesterar ett politiskt parti eller religiös organisation.
•  Kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
•  Bryter mot gängse riktlinjer enligt DO (diskrimineringsombudsmannen).
•  Inte tar stor hänsyn till friluftslivet.
•  Indirekt eller direkt exempelvis ska bidra till insamlingar i syfte att stötta andra välgörenhetsorganisationer eller föreningar.

Fakta om STFs upptäckarstöd:
•  Årligen fördelas cirka 200 gratisnätter i form av logicheckar.
•  Logichecken kan endast nyttjas på STF anslutna anläggningar
•  Logichecken avser bädd i flerbäddsrum.
•  Värdet per boendecheck är uppskattad till cirka 400 kr/natt.
•  Frukost, linne, städning ingår inte i värdechecken.

Lycka till!

Ansökningsvillkor

Ansökan för sponsrat STF boende