Fin tallrik med mat i Abisko

Vår hållbarhetspolicy

Denna policy utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och anger vårt förhållningssätt för att vi ska nå vårt mål "Ett Sverige där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart". Hållbarhetspolicyn är vägledande för hela STF och alla som arbetar på uppdrag av STF. Policyn är fastställd av STFs styrelse.

STF ska vara en drivande aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige. Vi ska utveckla vår verksamhets samhällsrelevans, lönsamhet och medlemsnytta samtidigt som vi tar ett miljövänligt och socialt ansvar i allt vi gör. Alla som arbetar inom, eller på uppdrag av, STF har ett ansvar att:

Aktivt bidra till en hållbar turistisk utveckling i samhället

 • Värna, påverka och driva opinion i frågar som främjar utvecklingen av en hållbar natur- och kulturturism i Sverige, med utgångspunkt i våra riktlinjer för turism- frilufts-, natur- och kulturfrågor.
 • Utveckla vår roll som en positiv kraft i de lokalsamhällen där vi verkar och på så sätt bidra till att hela Sverige lever.
 • Stå för en inkluderande turism som välkomnar alla.

Möjliggöra för medlemmar och gäster att upptäcka Sverige hållbart

 • Tillhandahålla kunskap och erbjudanden som inspirerar medlemmar och gäster att göra hållbara val.
 • Respektera och värna om resmålens särdrag och förutsättningar och lokala natur- och kulturvärden.
 • Sträva efter att uppfylla principerna för ekoturism.

Ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning

 • Stå för ett gott värdskap och sträva efter ökad kvalitet i våra verksamheter.
 • Vara en god granne i de samhällen och omgivningar som verkar.
 • Ständigt minska vår egen och våra gästers miljöpåverkan, framför allt med fokus på klimat, avfall och inköp av produkter och tjänster.
 • Säkerställa goda arbetsvillkor i den egna verksamheten och vid inköp.
 • Göra affärer enligt god affärssed och med hög affärsetik.
 • Alltid följa gällande lagar och regler.

För att vi ska kunna inspirera och guida till hållbara upplevelser behöver vi ständigt utveckla vår egen kunskap och se till att vi har medvetna och motiverade medarbetare som hjälper till att driva arbetet framåt. Vi behöver också tänka nytt och vara uppfinningsrika för att hitta lösningar på våra utmaningar. Vi ska mäta och följa upp vår prestanda för att säkerställa att vårt arbete leder till ständiga förbättringar.

Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra. Därför ska vi öppet redovisa vårt hållbarhetsarbete och underlätta för våra medlemmar, gäster, personal och andra intressenter att delta i och ge feedback på vårt arbete.

Läs senaste årets hållbarhetsrapport för STF här

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.