Ät hållbart

Det vi äter påverkar vår totala klimatpåverkan.

Så här äter du hållbart på semestern

  • Ät lokalproducerade varor.
  • Välj mycket livsmedel från växtriket och mindre kött.
  • Att välja ekologiskt är också bra, då har maten producerats utan bekämpningsmedel och djuren har fått leva ett så naturligt liv som möjligt. Flera av STFs restauranger är Kravmärkta.
  • Se över hur mycket mat du slänger. Det är lätt att handla för mycket, eller lägga upp för mycket mat på tallriken.
  • I STFs fjällbutiker hittar du ett sortiment som är framtaget med hållbarhet i fokus i alla led, från upphandling, transport och leveranser till val av produkter och förpackningar. Upptäck utbudet här.
  • Om du äter kött, välj helst svenskt kött från djur som gått på naturbete, är ekologiskt eller från vilt. Läs Världsnaturfondens guide som hjälper oss att välja det miljöbästa köttet.
  • Jordens fiskbestånd är under hårt tryck och många riskerar att kollapsa. Vi kan minska på trycket genom att välja fisk från bärkraftiga fiskbestånd. Läs WWFs fiskeguide.

Bli medlem i STF

För dig som vill upptäcka Sverige. Och för dig som vill få andra att upptäcka.

Bli medlem nu!