Vi är bara två vuxna, räknas vi ändå som en familj?

Ja. Familjepriset på medlemskapet gäller för max två vuxna som bor i samma hushåll samt obegränsat antal barn och ungdomar som hör till hushållet och är skrivna på samma adress.