Vad gäller om jag vill ändra min bokning?

Du kan ändra din bokning skriftligen eller muntligen till STF Kundservice via e-post: kundservice@stfturist.se eller per telefon 08-463 21 00 helgfri måndag-fredag
kl. 09.00-16.00.

Om det gäller en bokning i fjällen kontaktar du STF Fjällbokningen via e-post fjallbokning@stfturist.se eller per telefon 010-1902360 helgfri måndag-fredag
kl. 09.00-18.00.

Notera att din ändring inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från STF. För ändringar är kostnaden minst 100 kronor per bokning. För att du ska få bästa hjälp ber vi dig ha tillgång till aktuellt bokningsnummer och betalkort.

OBS! Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning.