Hur anmäler jag mig som medlem på hemsidan om jag saknar svenskt personnummer?

Vi behöver ditt fullständiga personnummer för att undvika dubbletter i vårt medlemsregister. Om du inte har ett svenskt personnummer, vänligen kontakta Kundservice på telefonnummer 08-463 22 70 eller via medlemskap@stfturist.se.