Just nu är det många som ringer till oss och vi har därför längre väntetider än normalt. Information från STF med anledning av coronaviruset hittar du här. STF drabbas precis som hela samhället av coronakrisen. Läs här hur du kan hjälpa.

Grunden för vårt samarbete

STF samarbetar via franchising med både stora och små aktörer över hela Sverige. Vi hyllar varje anläggnings unikitet. Det innebär att din anläggning behåller sitt namn och unika särprägel samtidigt som den adderar styrkan av STF varumärke, kompetens och kvalitetssäkring. Franchisekvartetten består av avtal, handbok, utbildning och kvalitetssäkring. Dessa delar ligger som grund för vårt samarbete.

Avtal och handbok styr samarbetet

Samarbetet styrs av ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter. Kopplat till avtalet finns en handbok där koncept och arbetssätt finns beskrivet i detalj

Startprogram och grundutbildning

I samband med att du som franchisetagare ansluts till STFs varumärke finns ett obligatoriskt startprogram som bland annat innefattar grundutbildning och profilmaterial.

Kontinuerlig kvalitetssäkring

Kvalitet är en viktig hörnsten i STFs franchisekoncept. Uppföljning av en hög och gemensam kvalitet sker bland annat genom:
• utvecklingsbesök av STF
• kvalitets- och klassificeringsbesök av Svensk Klassificering
• gästomdömen

Franchiseavgifter för tillgång till konceptet

Avgiften består av en fast årlig avgift.

Vill du veta mer?

Ladda ner vår folder som berättar lite mer om vad det innebär att vara franchisetagare inom STF.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.