Fler gäster och lägre kostnader

Att vara franchisetagare inom STF ger tillgång till en rad fördelar och förmåner och baseras på långt fler incitament än enbart de ekonomiska. Du blir en del av en ideell förening som arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling av turismen i Sverige. Du blir en del av ett starkt nationellt nätverk med kollegor och ambassadörer över hela landet.

Anslut dig till STF

Som franchisetagare inom STF ökar du dina intäktsmöjligheter genom…
• att verka under ett marknadsledande varumärke
• provision på medlemsvärvning
• synlighet genom STFs digitala kanaler
• 255 000 trogna stamgäster
• att sätta en kvalitetsstämpel på din verksamhet

Som franchisetagare inom STF sänker du dina kostnader genom…
• förmånliga samarbets- och inköpsavtal
• STFs branschmedlemskap i Visita
• låga transaktionsavgifter på onlineförsäljning
• att nyttja skalfördelar som franchisetagare

Som franchisetagare inom STF får du tillgång till en kraftfull marknadskanal genom…

• att sätta ett av besöksnäringens starkaste varumärken på din anläggning
• att ingå i nationella marknads & försäljningskampanjer
• att bli en del av STFs synlighet via PR och opinionsbildning.
• att synas i guideboken ”Upptäck Sverige”
• målgruppsanpassad kommunikation till den natur och kulturintresserade Sverigeresenären
• STFs sökordsoptimering och marknadsföring för områden och aktiviteter

Som franchisetagare inom STF får du också…
• Know how, utbildning, inspiration och stöd
• Kollegor, nätverk och ambassadörer över hela Sverige
• Verka genom en ideell förening