Topparnas kamp

Kebnekaises sydtopp har sedan urminnes tider varit Sveriges högsta punkt men det håller på att förändras. Den globala uppvärmningen smälter i snabb takt den glaciär som utgör sydtoppen vilket gör att den steniga nordtoppen sannolikt snart kommer vara Sveriges högsta punkt. För att uppmärksamma detta och öka medvetenheten om klimatutmaningen har Topparna Kamp skapats. Topparnas Kamp är ett projekt som drivs av Protect our Winters (POW), en organisation inom snösportvärlden vars syfte är att aktivt jobba med klimatfrågan.

Topparnas Kamp är en hyllning till sydtoppen då den är som allra högst, i april. Hyllningen manifesteras genom att POW deltar i skidbestigningstävlingen Keb Classic och under tävlingen gör en uppmärksammad och värdig ceremoni för alla tusentals år som sydtoppen har varit högst i Sverige. Projektet kommer att dokumenteras av laget längs hela banan och sen, via sociala medier, spridas långt utanför Sverige gränser.

Skillnaden mellan sydtoppen och nordtoppen på Kebnekaise
Eftersom sydtoppen är en glaciär varierar dess höjd under året. På våren har den byggts på av vinterns snöfall och når sin högsta nivå. På hösten sjunker toppen som ett resultat av sommarens smältperiod. Variationerna gör att det under en tid kan bli svårt att säga vad som faktiskt är Sveriges högsta punkt. På våren kommer sydtoppen även fortsättningsvis vara högst men på hösten blir det allt jämnare. Vid den senaste mätningen skiljde det endast 30 cm.

TopparnasKamp02Diagrammet visar sommarhöjden på Kebnekaises syd- och nordtopp. Den streckade linjen är en uppskattning eftersom endast två mätvärden finns från före 1960-talet. Eftersom sydtoppen är en glaciär varierar dess höjd under säsongen. I april är den 2–3 meter högre än i slutet av sommaren. Nu smälter dessutom sydtoppen snabbt p.g.a. klimatförändringarna. Det innebär att nordtoppen, som består av fast berg, snart kommer att vara Sveriges högsta punkt. Vid den senaste mätningen år 2016 var skillnaden endast 30 cm och många forskare tror att skiftet sker redan i år. Källor: Bert Bolin Centre for Climate Research och Tarfala forskningsstation, Stockholms universitet.

Ledande forskare tror att Kebnekaises sydtopp snart får se sig passerad av nordtoppen. Kanske sker det redan i år. Att ett lands högsta punkt förändras på grund av den globala uppvärmningen är en världsunik händelse med stark symbolik. Den visar hur omfattande människans miljöpåverkan faktiskt är och tydliggör klimatförändringarnas konsekvenser. Och den påminner oss om att vi alla måste hjälpas åt för att åstadkomma en hållbar utveckling.

Fem klimattips till dig som vill leva mer hållbart  

  • Ta tåget till fjällen och undvik flyget så ofta du kan
  • Välj en vegetarisk lunchmacka
  • Hyr din utrustning eller handla på second hand
  • Läs en bok om klimatfrågan för att kunna göra ännu smartare val
  • Påverka andra genom att prata klimat runt middagsbordet

Topparnas Kamp är ett samarbete mellan Svenska Turistföreningen och Protect Our Winters (POW). Här kan du läsa mer om POW och deras arbete samt kamp för klimatet.