STF som remissinstans

STF är en remissinstans i många frågor, vilket vi är mycket stolta över. Vi samordnar arbetet centralt, men tar hjälp av våra lokalavdelningar och boenden för att få den lokala kunskapen och kännedomen.

Här kan du läsa mer om varför STF arbetar med påverkansfrågor och hur våra medlemmar bestämmer vad STF som organisation tycker.

Här hittar du de remisser vi har tagit del av och svarat på 

2023
2023-10-17 Remissvar från STF: Finansdepartementet avseende Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:33)
2023-10-16 Remissvar från STF: Naturvårdsverket via Svenskt Friluftsliv avseende Uppföljning friluftsmålen 2023

2022
2022-11-01 Remissvar från STF: Trafikverket avseende Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter
2022-02-28 Remissvar från STF: Trafikverket avseende Nationell plan för transportinfrastruktur
2022-02-07 Remissvar från STF: Miljödepartementet avseende PM En förbättrad förpackningsinsamling

2021
2021-11-12 Remissvar från STF: Miljödepartementet avseende Rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
2021-11-04 Remissvar från STF: Infrastrukturdepartementet avseende PM Klimatdeklaration resor
2021-05-03 Remissvar från STF: Miljödepartementets avseende Strandskyddsutredningen (SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd)
2021-04-30 Remissvar från STF: Miljödepartementets avseende Skogsutredningen (SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen)
2021-04-19 Remissvar från STF: Socialdepartementets promemoria ”Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen” 
2021-03-15 Remissvar från STF: Miljödepartementet avseende genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning
2021-01-29 Remissvar från STF: Trafikverkets inriktningsunderlag transportinfrastrukturplanering 2022-2033 och 2022-2037

2020
2020-12-03 STFs svar på samråd om roddleden Sitojaure – Svijnne
2020-06-17 Remissvar från STF: Terrängkörningsutredningen, SOU 2019:67
2020-03-20 Miljödepartementet: Utredningen om hållbar terrängkörning SOU 2019:67

2019
2018-11-30 Skolverket: Förslag till ändringar i läroplaner om Mer rörelse i skolan samt en remiss avseende tilläggsuppdraget om utökad undervisningstid i ämnet idrott och hälsa i specialskolan
2019-01-07 Remissvar. Förslag till ändringar i läroplanen
2019-03-01 Miljödepartementet: Agenda 2030-delegationens slutbetänkande SOU 201913
2019-06-24 Remissvar: Agenda 2030

2018
2017-12-04 Näringsdepartementet Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
2018-04-06 Remissvar Ett land att besöka
2018-05-07 Kulturdepartementet Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds 2018:13)
2018-09-04 Remissvar Långsiktigt stöd till civilsamhället
2017-08-28 Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
2018-11-16 Remissvar Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

2017
2017-08-31 Trafikverket Förslag till nationell plan för transportsystemet
2017-11-30 Remissvar Nationell plan för transportsystemet
2017-09-21 Kulturdepartementet Konsultation i frågor som rör det samiska folket
2017-11-20 Remissvar Konsultation i frågor som rör det samiska folket
2017-06-21 Miljö- och energidepartementet Laponiaförvaltningen – en utvärdering
2017-10-01 Remissvar Utvärdering av Laponiaförvaltningen
2017-03-24 Finansdepartementet Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden
2017-04-19 Remissvar Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden
2016-12-16 Finansdepartementet. Slutbetänkande ny resegarantilag
2017-03-20 Remissvar ny resegarantilag

2016
2016-12-20 Tillväxtverket. Förslag till föreskrifter avseende officiell statistik om inkvartering
2017-01-20 Remissvar nya föreskrifter för inkvarteringsstatistik

2015
2015-02-26 Naturvårdsverket. Förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan för Store Mosse nationalpark
2015-04-13 Remissvar Store Mosse nationalpark
2015-08-10 Remissvar Björnlandets nationalpark

2015-08-05 Naturvårdsverket. Förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan för Tivedens nationalpark
2015-10-01 Remissvar Tivedens nationalpark

2014
2014-01-28 Naturvårdsverket. Förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark
2014-03-28 Remissvar Haparanda skärgård

2014-01-28 Naturvårdsverket. Förslag till ändrade föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark
2014-03-28 Remissvar Vadvetjåkka nationalpark

2014-01-28 Naturvårdsverket. Förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark
2014-03-28 Remissvar Abisko nationalpark

2014-01-28 Naturvårdsverket. Förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark
2014-03-28 Remissvar Pieljekaise nationalpark

2014-02-07 Naturvårdsverket. Förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark
2014-04-07 Remissvar Färnebofjärdens nationalpark

2014-02-13 Naturvårdsverket. Förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark
2014-04-14 Remissvar Djurö nationalpark

2014-02-13 Naturvårdsverket. Förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark
2014-04-14 Remissvar Tresticklans nationalpark

2014-08-22 Förslag om hållbarhetscertifiering av turistdestinationer
2014-09-18 Remissvar på hållbarhetscertifiering av turistdestinationer 

2014-09-16 Remiss om revidering av nationella riktlinjer för naturum i Sverige
2014-11-27 Remissvar nationella riktlinjer för naturum i Sverige

2014-06-23 Remiss om strategi för Storslagen fjällmiljö
2014-11-27 Remissvar om strategi för Storslagen fjällmiljö

2014-11-03 Remiss organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur – vägledning
2014-12-12 Remissvar organiserat friluftsliv

2014-12-05 Remiss PM Bevara skogens kulturmiljöer
2015-01-12 Remissvar bevara skogens kulturmiljöer

2013
2013-10-23 Naturvårdsverket, Förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark
2014-01-10 Remissvar Ängsö nationalpark

2013-10-30 Naturvårdsverket, Förslag till ändrade föreskrifter för Garphyttans nationalpark
2014-01-17 Remissvar Garphyttans nationalpark

2013-11-19 Naturvårdsverket, Förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark
2014-01-24 Remissvar Dalby Söderskogs nationalpark

2013-11-19 Naturvårdsverket, Förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvud nationalpark
2014-01-24 Remissvar Stenshuvud nationalpark

2013-11-19 Naturvårdsverket, Förslag till ändrade föreskrifter för Sonfjällets nationalpark
2014-01-24 Remissvar Sonfjällets nationalpark

2013-12-02 Naturvårdsverket, Förslag till ändrade föreskrifter för Töfsingdalens nationalpark
2014-02-07 Remissvar Töfsingdalens nationalpark

2013-12-11 Naturvårdsverket, Förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark
2014-02-21 Remissvar Gotska Sandöns nationalpark

2013-12-13 Naturvårdsverket, Förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark
2014-02-14 Remissvar Blå Jungfruns nationalpark

2013-12-13 Naturvårdsverket, Förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark
2014-02-14 Remissvar Norra Kvills nationalpark

2013-06-26 Länsstyrelsen Jämtlands län, Förstudie om ny nationalpark
2013-10-29 Remissvar Förstudie Nationalpark Sylarna

2013-11-21 Trafikverket, Kungörande och granskning av järnvägsplan för mötesspår och plattformar i östra Grevie/Vellinge kommun/Skåne län
2013-12-19 Remissvar Angående järnvägsplan

Samtliga inkomna remisser 2013

2012
Beslut dispens turer i Abisko, Sarek, St Sjöfallet, Padjelanta NP 120210

Nya föreskrifter för NP Sarek, Stora Sjöfallet, Padjelanta, Muddus
Remissvar Föreskrifter nationalparker i Laponia

Riksintresse för naturvård och friluftsliv 620-0140-X

Remiss om grunder för framtida system för hänsynsuppföljning2011-3281

2011
Svar på remiss om grön infrastruktur, NV04042-10, Svenska Turistföreningen

Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande

Remiss av förvaltningsprogram för naturskyddade områden
Förvaltningsprogram webb
Remissvar STF förvaltningsprogram för naturskyddade områden

Remissvar, STF, Mätbara mål för friluftspolitiken, dnr NV-00636-11

Missiv-synpunkter-utredning-allemansratt-2011-12-15
STF yttrande till Naturvårdsverket om allemansrätten_3

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.