Bengt Unde - Stugvärd i STFs fjällverksamhet

Bengt är en av våra många stugvärdar som ser till att våra stugor håller en riktigt bra servicenivå och ger dig ett varmt välkomnande när du stiger in genom stugdörren.

Varför valde du att bli stugvärd?

När jag valde att bli stugvärd var det bland annat för att få möjlighet att vistas i fjällvärlden under längre perioder än de vanliga turerna på en eller ett par veckor. Under sådana turer är man hela tiden i rörelse och slår upp tältet på en ny plats eller tar in i en ny stuga på kvällen. Som stugvärd är man på en och samma plats i en månads tid eller längre, och får möjlighet att följa naturens förändringar vid stugknuten men också på fjällen i runtomkring.

Vad betyder det att utföra ett ideellt uppdrag åt STF?

Att engagera sig i STF innebär för mig att jag träffar massor med trevliga människor under bästa tänkbara förhållanden; de har semester och befinner sig långt från vardagen. De är i allmänhet öppna för samtal och lite stolta över att ha klarat av dagens etapp.

Att engagera sig i  STF innebär också att jag ingår i ett lag bestående av andra stugvärdar och fjällstationspersonal men förstås även mina närmaste chefer och fastighetsskötare. Alla har vi ett gemensamt intresse av att försöka göra gästens vistelse i fjällen så bra och trivsam som möjligt. Dessutom finns det bland personalen ett stort kunnande om fjällvärlden, som jag får ta del av. Att engagera sig i STF som stugvärd innebär även att man är en liten länk i det mer än hundraåriga kulturarv som Svenska Turistföreningen utgör, vilket också känns stimulerande.

Vilken betydelse har värdeorden för dig i dina vardag, välj ett eller flera?

Två av STF:s värdeord är centrala för mig. Det första är Omtänksamhet.  Det är för mig viktigt att gästens känner sig sedd;  att denne får lite individuell uppmärksamhet och att jag kommunicerar just med hen, även om det inte alltid blir så långvariga samtal. Det andra värdeordet är Professionell. Visserligen jobbar vi stugvärdar på ideell grund, men trots detta tar vi oss an våra uppgifter med en genuin strävan att utföra ett kvalificerat servicejobb på ett yrkesmässigt sätt. Det innebär för mig att jag hela tiden har gästens bästa för ögonen, att jag inte gör intrång på dennes integritet och kan anpassa mig efter de aktuella förhållandena, samtidigt som jag också är tydlig och klar i min roll som stugvärd.

STFs värdeord är Omtänksamhet, Nyfikenhet, Äkta, Professionell och Engagerad.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.