Villkor #jaSTF

Vi på STF älskar inspirerande bilder från stora och små äventyr i hela Sverige. Många gånger skulle vi vilja dela med oss av dessa bilder i våra egna kanaler och vi kan då be om lov att få publicera dem i marknadsföringssyfte, exempelvis på vår webb, i sociala kanaler, digitala utskick eller trycksaker.

Genom att besvara vår förfrågan med #jaSTF godkänner du följande:

Du ger Svenska Turistföreningen STF AB (Organisationsnr: 556415-4259) en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du har svarat #jaSTF till att användas i marknadsföringssyfte i samtliga kommunikationskanaler.

Härmed intygar och försäkrar du att 1) du äger alla rättigheter till dina bilder 2) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri 3) Svenska Turistföreningen STF AB inte kommer kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Svenska Turistföreningen STF AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla Svenska Turistföreningen STF AB och alla personer som handlar för STFs räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Genom att svara #jaSTF så godkänner du att du har läst och förstått oavanstående villkor. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående detta genom att mejla till webmaster@stfturist.se

Om du vill återkalla ditt samtycke med att dela dina bilder med STF gör du det genom att klicka på ”I”-ikonen i nedre vänstra hörnet i din delade bild på vår webb. Ikonen kommer att länka dig till ett formulär där du kan begära att återkalla ditt samtycke.

Läs mer hur vi behandlar personuppgifter.