Villkor #jaSTF

STF är en ideell medlemsförening som arbetar för att alla ska ha tillgång till Sveriges natur och kultur, idag och i framtiden. Vårt mål är att göra det möjligt för fler att upptäcka Sverige genom att guida och inspirera till stora och små äventyr över hela landet. I det arbetet skulle vi gärna vilja dela med oss av en av dina bilder från Instagram och publicera den på vår webb. I samband med publiceringen kommer namn och länk till ditt Instagramkonto att finnas med för fotocred.

Genom att besvara vår förfrågan med #jaSTF godkänner du följande:

Du ger Svenska Turistföreningen STF AB (Organisationsnr: 556415-4259) en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du har svarat #jaSTF till att användas på STFs webbplats med länk till ditt Instagramkonto.

Härmed intygar och försäkrar du att 1) du äger alla rättigheter till dina bilder 2) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri 3) Svenska Turistföreningen STF AB inte kommer kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Svenska Turistföreningen STF AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla Svenska Turistföreningen STF AB och alla personer som handlar för STFs räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Genom att svara #jaSTF så godkänner du att du har läst och förstått oavanstående villkor. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående detta genom att mejla till webmaster@stfturist.se

Om du vill återkalla ditt samtycke med att dela dina bilder med STF gör du det genom att klicka på ”I”-ikonen i nedre vänstra hörnet i din delade bild på vår webb. Ikonen kommer att länka dig till ett formulär där du kan begära att återkalla ditt samtycke.

Läs mer hur vi behandlar personuppgifter.