Fond för vetenskapliga undersökningar

Svenska Turistföreningens fond för vetenskapliga undersökningar delar under våren 2021 ut ett antal stipendier på totalt 22 000 kr för fältforskning inom Sverige.

Stadgarna föreskriver att:

”Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar har till ändamål att understödja yngre svenska vetenskapsidkare vid utförandet av sådana vetenskapliga undersökningar av geografisk, geologisk, biologisk, kulturhistorisk eller dylik art inom Sverige – företrädesvis i de svenska fjälltrakterna – vilkas resultat kunna vara ägnade att vidga intresset för och höja kunskapen om de av undersökningarna berörda delarna av landet.”

Stipendierna vänder sig främst till studenter på Magisternivå och forskarstuderande. Ansökan ska innehålla en beskrivning till varför projektet är värt att genomföra, total kostnad samt önskat stipendiebelopp. Vidare ska det framgå om studien ingår i någon större undersökning och om finansiering söks eller erhållits från något annat håll.

Stiftelsen delar ut stipendier, vilka är skattefria. Stipendiebeloppet ska användas inom ett år efter att det delats ut. Endast 2/3-delar delas ut innan slutrapport inkommit. Sådan ska levereras senast ett år efter stipendiet erhölls.

Skicka din ansökan per post till Svenska Turistföreningen, se adress nedan. Eller skicka din ansökan via mail till sara.wangler@stfturist.se Välkommen med din ansökan!

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
Box 17251
104 62 Stockholm

Sista ansökningsdag för 2021 är 30/4 2021.

Inkomna ansökningar behandlas av STFs styrelse som beslutar om tilldelning av stipendium med utbetalning i juni 2021.

Eventuella frågor hänvisas till sara.wangler@stfturist.se

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.