STFs Färdefond

Ansök om stipendium från STFs rese- och aktivitetsfond, Färdefonden.

Svenska Turistföreningens fond ”Den svenska ungdomens färdefond” delar ut stipendier för att främja aktiviteter och resor inom Sverige, med fokus på friluftsliv och kultur.

Fonden har funnits sedan 1935. I stadgarna står beskrivet att ”Den svenska ungdomens färdefond är avsedd att främja studiefärder och friluftsliv i Sverige, särskilt bland svensk ungdom men även inom andra grupper av vårt folk, som ej utan ekonomiskt stöd kunna företaga resor.”

Ansökan om stipendium ska innehålla en beskrivning av resans eller aktivitetens syfte och ändamål. Redogör för resans/aktivitetens totala kostnad samt för vilket ändamål det sökta beloppet är avsett (stipendiet kan utgöra en del av en större resa/aktivitet) och hur det bidrar till att uppfylla fondens syfte. Ansökan får omfatta högst 2 A4-sidor.

Skicka din ansökan per post till Svenska Turistföreningen, se adress nedan. Eller skicka din ansökan via mail till sara.wangler@stfturist.se Välkommen med din ansökan!

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
Box 17251
104 62 Stockholm

Sista ansökningsdag för 2021 är 31/3 2021.

Inkomna ansökningar behandlas av STFs styrelse som beslutar om tilldelning av stipendium med utbetalning 1 maj 2021.

Eventuella frågor hänvisas till sara.wangler@stfturist.se

STF gör det möjligt för människor att upptäcka Sverige. Bland annat genom våra cirka 250 boenden. Vi värnar om och utvecklar natur- och kulturmiljöer i Sverige samt guidar och inspirerar till stora och små äventyr. STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 258 000 medlemmar. Vi skapar debatt och påverkar beslutsfattare för att göra det enklare att turista hållbart. En förening med eldsjälar som letar upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre upp på fjället. Bli medlem på www.svenskaturistforeningen.se och bli en del av vårt arbete så att du och andra kan upptäcka Sverige, både i dag och i morgon.

Färdefonden har tidigare gått till bland annat

  • Cykelresa för att upptäcka Gotlands natur och kultur
  • Arrangerad fjällvandring i rehabiliteringssyfte
  • Ledarledd kajaktur i skärgården för ungdomar 15-19 år
  • Vandra Jämtlandstriangeln med två döttrar
  • Motivera elever att vara fysiskt aktiva genom fjällvandring i Härjedalen
  • Paddla och övernatta med hållbarhetsfokus
  • Utbildning flora och fauna i Jämtland
  • Resa till Grövelsjön med ensamkommande asylsökanden
Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.