Varannan länsstyrelse orolig för ökad nedskräpning med sänkt budget 

Regeringens sänkta anslag till naturvård ökar oron för nedskräpning i naturreservat och nationalparker. Tre av fyra länsstyrelser kommer att genomföra färre insatser för minskad nedskräpning i år på grund av den sänkta budgeten. Det visar en ny enkätundersökning bland Sveriges länsstyrelser, som Svenska Turistföreningen, STF och Håll Sverige Rent, HSR har genomfört.

Regeringens första statsbudget innehöll kraftigt sänkta anslag till skötsel och förvaltning av värdefull natur, från 1,9 miljarder kronor 2022 till 1,1 miljarder kronor 2023. En minskning med cirka 45 procent. Till 2024 ska anslaget sänkas ytterligare enligt budgetpropositionen. Pengarna ska räcka till bland annat skötsel och renhållning av populära naturreservat och nationalparker i hela landet. Något som länsstyrelserna ansvarar för.

– Stängda dass och överfulla soptunnor välkomnar inte fler ut i friluftslivet. När länsstyrelserna saknar pengar att ta hand om Sveriges över 5 000 naturreservat drabbar det särskilt nya friluftsutövare men också djur och natur, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Hela tre fjärdedelar av länsstyrelserna svarar i enkäten att de genomför färre åtgärder mot nedskräpning i skyddad natur under 2023 på grund av minskade anslag. Övriga svarande länsstyrelser säger att de eventuellt kommer att behöva genomföra färre åtgärder än 2022. Några exempel på åtgärder som försvinner eller minskas i år är ingen strandstädning, färre dasstömningar, minskad sophämtning, borttagna soptunnor och mindre skräpplockning.

– Vi befarar en ökning av nedskräpning då länsstyrelserna får minskade resurser för det arbetet. Vi vet att skräp föder skräp och det finns en markant risk att det kommer att avspeglas i våra naturområden, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Varannan, sex av tolv, länsstyrelser svarar att de känner viss eller tydlig oro för en ökad nedskräpning i naturen på grund av de minskade resurserna till nedskräpningsrelaterade åtgärder. Många länsstyrelser uttrycker också en oro för att om budgeten minskas ytterligare nästkommande år kommer problemen att öka.

Exempel från länsstyrelserna på konsekvenser i år på grund av sänkt budget: 

Bakgrund  

Totalt svarade hälften av länsstyrelserna och resultatet visar följande:   

Budgetposten som refereras till i texten finns i statsbudgeten under utgiftsområde 20, anslag 1:3. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Skog, Hållbarhetsansvarig STF
Telefon: 0720-92 34 14
E-post: daniel.skog@stfturist.se  /  www.svenskaturistforeningen.se

 

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.