Vad händer i Jämtlandsfjällen i vinter?

STFs nya markupplåtelseavtal innebär att STFs fjällstationer och fjällstugor kan öppna som planerat i slutet av februari. Det nya avtalet som tagits fram i dialog med berörda samebyar innebär att vi förändrar matutbudet, minskar antalet bäddar, ändrar öppettiderna samt avvecklar Gåsen fjällstuga. Det här gör vi för att minska störning för renarna och bidra till en hållbar utveckling av området samtidigt som vi fortsätter göra naturupplevelserna tillgängliga. En mindre del av Blåhammaren kommer att rivas redan nu i vinter. Detta har redan uppmärksammats i media efter att en grävmaskin körts upp till Blåhammaren.

Den 1 januari 2024 började STFs nya markupplåtelseavtal för Jämtlandsfjällen och delar av Härjedalen att gälla. STF kommer att fortsätta erbjuda sovplats, självhushåll samt butiker för fjällvandrare och skidåkare men vi kommer att förändra matutbudet, minska antalet bäddar, ändra öppettiderna samt avveckla en stugplats.

Läs mer om bakgrunden till det nya avtalet och förändringarna här.

Information uppdaterad: 2024-02-20

Vad händer på Blåhammaren?

Blåhammaren öppnar den 29 februari och stänger den 19 april. Sommarsäsongen inleds den 1 juli och avslutas 6 oktober. Restaurangen är redan stängd men självhushåll och butik med proviant kommer att finnas kvar. Antalet bäddar minskas till totalt 30 bäddar inför vintersäsongen.

En del av huvudbyggnaden kommer att börja rivas i vinter med anledning av detta. Den del som rivs kallas boendeflygeln och utgörs av korridoren längst västerut med totalt 12 gästrum. STF har valt att ta bort den här delen av byggnaden eftersom den är i så dåligt skick att vi ändå hade behövt riva den och bygga nytt om den skulle fortsätta användas. Skicket på boendeflygeln har varit känt under ett antal år och vi har medvetet valt att inte investera medlemmarnas pengar här då det funnits en osäkerhet kring framtida markupplåtelse. Avtalsmässigt har vi fram till 2026 på oss att göra de fysiska förändringarna på Blåhammaren men vi har valt att göra den här förändringen redan i vinter för att sprida ut arbetsinsatser och kostnader över tid. Detta för att minska risken för en för stor påverkan på föreningens ekonomi. Det nya markupplåtelseavtalet innebär flera förändringar och att skjuta alla dessa på framtiden skulle kunna få stora konsekvenser för resten av STFs verksamhet.

För att undvika helikoptertransporter och markskador försöker vi alltid planera in större transporter till vintertid när vi kan göra dem på snötäcket.

Vad händer på Gåsen Fjällstuga?

Gåsen Fjällstuga är redan stängd och tar inte emot några gäster från 2024 och framåt. För att trygga fjällsäkerheten under vintersäsongen 2024 har Länsstyrelsen ordnat så att det ska finnas kvar ett mindre säkerhetsrum på platsen. Detta rum är endast avsett för nödsituationer. Vill du besöka området behöver du bära med dig tält, förnödenheter och ha (fjäll)erfarenhet. Området passar besökare som trivs med få mänskliga möten på fjället och som kan ta ansvar för sin egen säkerhet.

Se nedan karta med säkerhetsinformation från Länsstyrelsen Jämtland.

Uppdaterad information om fjällederna från Länsstyrelsen finns här!

Inga rivningar eller flyttningar av byggnader är planerade denna vinter men interna ombyggnationer kan behövas för att få säkerhetsrummet i ordning.

Vad händer på Sylarna Fjällstation?

Sylarna Fjällstation öppnar som planerat den 22 februari och stänger den 19 april. Sommarsäsongen inleds den 15 juli och avslutas 6 oktober. Antalet bäddar minskas med 25 procent redan nu i vinter men här kommer inga byggnader att rivas. Restaurangen finns kvar och är öppen som vanligt under 2024 men ska avvecklas senast 2028. Vi har under ett antal år investerat i ny ventilation på Sylarna och under vintern 2024 kommer vi göra en del arbete med detta. Så de byggarbeten som kommer att synas på Sylarna i vinter har att göra med det

Vad händer på Helags Fjällstation?

Helags Fjällstation öppnar som planerat den 22 februari och stänger den 19 april. Sommarsäsongen inleds den 1 juli och avslutas 6 oktober. Restaurangen finns kvar och är öppen som vanligt 2024 men ska avvecklas senast 2028. Markupplåtelsen innebär inga rivningar eller liknande på Helags.

Vad händer på Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren?

Dessa fjällstugor öppnar som planerat den 23 februari och stänger den 19 april. Sommarsäsongen inleds den 1 juli och avslutas den 22 september.

Vad händer på Skedbro och Rogen Fjällstuga?

En tillfällig ansökan har skickats in till och godkänts av Länsstyrelsen för vintersäsongen 2024. STF har därmed fått en förlängning av det tidigare avtalet för att hålla öppet som vanligt i vinter till och med april 2024. Dialogen med berörd sameby fortsätter om långsiktigt avtal, läs mer här.

Vad händer på Storulvån Fjällstation?

Storulvån Fjällstation öppnar som planerat den 22 februari och stänger den 21 april. Sommarsäsongen inleds den 20 juni och avslutas den 6 oktober. Då STF äger marken vid Storulvån Fjällstation berörs inte boendet av villkor enligt det nya markupplåtelseavtalet.

 

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.