Uttalande: Storslagen fjällmiljö eller gruvboom

Riksdagens miljökvalitetsmål om en storslagen fjällmiljö hotas nu av en växande gruvboom. Under den senaste tiden har konflikterna kring provbrytning av järnmalm i Gállok, eller Kallak som är det svenska namnet på platsen, skapat rubriker i lokal, nationell och internationell media. Just nu ställs näringar, jobb och ortsbor mot varandra, som en konsekvens av en minerallag som under den inledande prospekteringen inte tar någon större hänsyn till varken markägare, rennäring eller miljö.

På flera håll i norra Sverige prospekteras det idag för nya gruvor i tidigare i stort sett helt oförstörda områden. I flera fall dessutom i nära eller direkt anslutning till nationalparker, naturreservat och världsarv. Höga internationella råvarupriser och en liberal svensk minerallagstiftning gör att andra näringar som renskötsel och turism nu sätts på undantag, eftersom ingen med säkerhet vet om dessa storslagna fjällmiljöer och fjällnära urskogar finns kvar om fem eller tio år.

Att framgångsrikt utveckla natur- och ekoturism kräver tid och omfattar allt ifrån utveckling av olika turismtjänster, förankring av verksamheten bland markägare och andra brukare, marknadsföring, ständiga kvalitetsförbättringar och långsiktiga relationer med utländska agenter. En process som från start till lönsam verksamhet tar minst fem, men ofta tio år. Ska vi våga satsa, måste även turism-företagare ha en trygghet i att oförstörd natur eller en unik samisk kultur finns kvar och inte några år senare har ersatts av en miljöfarlig gruva eller ett gigantiskt dagbrott.

Svensk besöksnäring är idag en av få verksamheter som visar på stadig tillväxt och där det skapas nya jobb. Sedan millennieskiftet har 37 000 nya jobb skapats runt om i Sverige. Antalet utländska besökare har ökat och turismens exportvärde har nu passerat 100 miljarder kronor. Under 2012 bidrog de utländska besökarna med momsintäkter till statskassan på drygt 14,5 miljarder kronor. Turismintäkter är dock inte för evigt. Nya besökare måste varje år lockas hit och då är vild och vacker svensk natur och samisk kultur två mycket viktiga reseanledningar. Som jämförelse bör också nämnas att den svenska mineralexporten bidrog med noll (0) kronor i momsintäkter. Det gäller inte bara 2012 utan alla år, eftersom svensk export generellt är momsbefriad.

Efter regeringens beslut i augusti om tillstånd till den planerade gruvan i Rönnbäck och en ny praxis att nya gruvor går före rennäringen ställs saken på sin spets. Dagens provbrytning av järnmalm i Gállok kan med andra ord få som konsekvens att Jåhkågaskas samebys hela existens sätts på spel, och därmed renskötseln i Sareks nationalpark och i förlängningen världsarvet Laponia. Omistliga värden som Sverige som nation har förbundit sig att skydda och bevara för både omvärlden och framtida generationer.
Dessutom befarar vi att gruvplanerna inte stannar vid Gállok. När infrastruktur som vägar och andra anläggningar väl är på plats, kommer trycket att exploatera andra mineralfyndigheter längre in i fjällvärlden att öka. Frågan är då vilka krafter som kan hålla emot.

Dagens liberala minerallag och i stort sett obegränsade prospekteringsrätt skadar redan idag svensk ren- och besöksnäring. Branschens investeringsvilja och framtidstro sjunker givetvis när morgondagens vilda natur inte längre är given. Internationell kritik och uppmärksamhet, som exempelvis i The Washington Post, om samers rätt till sina renbetesmarker, solkar dessutom bilden av Sverige som en attraktiv turistdestination. Den senaste gränsundersökning från 2012 visade nämligen att Sverige först och främst associeras med just naturupplevelser, vänlighet och hållbarhet.

Natur- och ekoturism har redan visat hur tusentals nya jobb kan skapas i glesbygden. På kort sikt och med i stort sett inga resurser alls kan både konkurrenskraften vässas och företagen bli fler i norra Sverige. Det är nu hög tid att ändra på bilden av Sverige som ett resmål som enbart erbjuder billiga fiskekort, fjällvandringar med eget tält och stormkök, eller en allemansrätt som ger utländska besökare rätt att ställa husbilen var som helst. Idag är det dags att berätta om och marknadsföra fjällstationer med lappländska läckerheter på menyn, samiska guider som visar vägen till genuina kulturupplevelser, erfarna hundspannsföretag som lockar besökare från hela världen, framsynta sportfiskearrangörer som slår vakt om fjällvärldens fiskebestånd och mycket, mycket mer.

Vi natur- och ekoturismföretagare i norr vill därför förklara att:

  • Vi stödjer de samebyar som idag kämpar för rätten till sina renbetesmarker.
  • Vi välkomnar Miljöpartiets begäran om en särskild riksdagsdebatt om gruvnäringen och mineralpolitiken.
  • Vi kräver att Sveriges riksdag nu tar fram en nationell och långsiktig strategi för utvecklingen av svensk natur- och ekoturism. En näring för landsbygdsutveckling och en kraft för att värna om ett gemensamt natur- och kulturarv för oss, omvärlden och kommande generationer.
  • Vi uppmanar vidare våra förvaltare av nationalparker, naturreservat och världsarv att vid sidan om friluftsliv på egen hand, även aktivt främja och informera om natur- och ekoturism. Detta för att bidra till långsiktiga hållbara arbetstillfällen runt om och i våra skyddade områden.
  • Detta handlar om nya gruvor i oförstörd natur i närheten av nationalparker, världsarv, reservat och annan skyddsvärd natur. Vi säger inte nej till alla gruvor, varken befintliga som i Kiruna och Gällivare eller nya där alla inblandade parter är överens. Avgörande är att det finns en respekt och dialog mellan gruvdrift, besöks- och rennäring.

Sápmi/Lappland den 11 september 2013
Svenska Turistföreningen
Ekoturismföreningen
VisitSápmi
8Seasons
Abisko Dogsled
Ammarnäsfjällens Islandshästar
Ammarnäs Wärdshus/Fiskecentrum
Arctic Circle Experience
Aurora Safari Camp
Camp Ripan AB
Club Scandinavia
CreActive Adventure AB
Destination Laponia
Essense of Lapland
Fjällaktiv Lappland
Guest House Tornedalen
Huuva Hideaway
Icehotel AB
Jokkmokkguiderna
Lappeasuando Lodge AB
Lappland Tours AB
Natulife
Nutti Sámi Siida AB
Outdoor Lapland
Rajamaa in Lapland
STF Abisko Turiststation
STF Kebnekaise Fjällstation
STF Saltoluokta Fjällstation
The Silent Way
Treehotel
Vildmarksbyn Solberget
ÅrreNjarka Fjällby

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Magnus Ling, gs/vd Svenska Turistföreningen
Mobil: 0738-30 77 67
E-post: magnus.ling@stfturist.se

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.