Ungdomar ratar wi-fi på fjället

Back to nature är en stark trend bland ungdomar. De ser fjällvandring som ett äventyr och väljer enkel logi och tydlig skyltning framför moderna bekvämligheter och internetuppkoppling. Det visar projektet Get Real som bygger på 278 ungdomars egna upplevelser från sommaren 2014. De skickades tills fjälls av Svenska Turistföreningen (STF) i samarbete med SJ med uppdraget att ge sin syn på hur fjällen kan bli en mer attraktiv reseanledning.

Testpiloternas synpunkter och idéer har nu sammanställts i rapporten 1 521 dagar på fjället. Deras redogörelser vittnar om att fjället ska vara en frizon från vardagen och städernas brus. Hela 85 procent av deltagarna tycker inte att internet ska finnas i fjällområden. Däremot prioriteras proviantförsäljning, övernattningsstugor och vägvisningsskyltar.

– De insikter vi får genom Get Real är ovärderliga för att förbättra besökarnas upplevelser och göra fjällen mer konkurrenskraftiga mot andra resmål som riktar sig mot ungdomar. Vi märker till exempel att de efterfrågar spännande ledsträckningar som inte alltid följer den plattaste vägen på fjället. De söker äventyr och utmaningar och ser gärna alpina sträckningar på lederna och leder till toppar, säger Niklas Winbom, Fjällchef på STF.

Enligt en utredning från Naturvårdsverket är fjällederna i behov av en upprustning för motsvarande 100 miljoner kronor. Men för deltagarna i Get Real handlar det i första hand inte om ledernas skick, boendestandard, tillgänglig teknik eller servicenivå för att locka dem till fjällen. För att bli ett mer attraktivt resealternativ måste däremot informationen bli betydligt bättre och fjällen mer tillgängliga. Dessutom måste resorna möta allt högre krav på reducerade kostnader och smidiga lösningar vad gäller allt från bokning till val av resa.

– Om sommarfjället skall attrahera fler unga måste priset på resa och vistelse sänkas betydligt och alla resans delar måste förenklas. På fjället kan det ske en rad åtgärder, men det spelar ingen roll om det är för krångligt eller för dyrt att ta sig dit, säger Niklas Winbom.

Ungdomarnas tio viktigaste faktorer för en bra fjälled
1. Proviantförsäljning (91 %)
2. Övernattningsstugor (87 %)
3. Vägvisningsskyltar (80 %)
4. Avståndsskyltar (76 %)
5. Bastu (76 %)
6. Stickleder till toppar (64 %)
7. Fjällstation (61 %)
8. Rastskydd (58 %)
9. Tältplatser (55 %)
10. Infotavlor (53 %)

Detta vill ungdomarna INTE ha på fjällområdet
1. Internetuppkoppling (85 %)
2. Konserter (74 %)
3. Utegym (52 %)
4. Helikoptertrafik (37 %)
5. Löpartävling (33 %)
6. All övernattning samlat i ett centrum (30 %)

Om Get Real
Drygt 2 300 ungdomar sökte till Get Real Summer 2014. En inledande enkät besvarades av 1 131 personer och 278 deltog som testpiloter i fjällen. Könsfördelningen var ungefär hälften tjejer och hälften killar i åldrarna 17 till 25. De uttagna fick resa, mat och logi mot att de enskilt utförde uppdrag och svarade på frågor. Uppdragen, som handlade om utveckling, utfördes under fjällvandringen och frågorna besvarades genom en enkät vid hemkomst.

Läs mer om Get Real och se hela rapporten här:
https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/aktuellt/barnen-gillar-fjallet/

För mer information, kontakta:
Niklas Winbom, Fjällchef STF
Mobil: 072-743 21 28
E-post: niklas.winbom@stfturist.se

Om STF
Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 270 000 medlemmar. Inom föreningen finns nära 350 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor längs vandringsleder i de svenska fjällen. Internationellt är STF en del av vandrarhemsorganisationen Hostelling International med 4 000 anläggningar i 80 länder. Varje år arrangeras tusentals aktiviteter och kurser av anläggningarna och föreningens ungefär 65 lokalavdelningar. STF ger ut medlemstidningen Turist. Medelantalet anställda är cirka 250 och STF omsätter ungefär 300 miljoner kronor.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.